كارآموزي صنعت الكترونيك | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی تولید کنندگان، بخش طراحی و ساخت، بخش تعمیرات و نگهداری

صنعت الکترونیک ۶۰

قیمت ۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: آشنایی کلی با مکان کارآموزی

معرفی شرکت دانش هوشیار الکترونیک………………………………………………………………………………………. ۲

فصل دوم: ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز

تولید کنندگان، بخش طراحی و ساخت، بخش تعمیرات و نگهداری………………………………………… ۴

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴

پیشنهاد برای بهبود کار در صنعت الکترونیک…………………………………………………………………………….. ۵

فصل سوم

مقدمه : آشنایی با ساخت پیوند p-n……………………………………………………………………………………. 8

ساختمان کریستالی نیمه هادی……………………………………………………………………………………………………. ۱۰

ترانزیستورها………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

ترانزیستور دوقطبی پیوندی………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

ترانزیستور اثر میدان پیوندی(JFET)………………………………………………………………………………………….. 15

ترانزیستور اثر میدان MOS………………………………………………………………………………………………………… 18

ساختار و طرز کار ترانزیستور اثر میدانی – فت………………………………………………………………………….. ۱۹

شکل و پایه های ترانزیستورها………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

آشنایی با آی سی های سری ۷۴۰۰………………………………………………………………. ۲۹

TTL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

CMOS………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

خازن………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

خازنهای قطب دار …………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

خازن های تانتالیوم………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

خازنهای بدون قطب …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

کد رنگی خازن ها ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

خازن های متغیر …………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

خازن های تریمر …………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

سنسورها……………………………………………………………………………………………………. ۴۰

حسگرهای مافوق صوت…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

حسگرهای تماسی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

حسگرهای هم جواری ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

حسگرهای دور برد ………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

حسگر نوری …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

آشنائی با LCD……………………………………………………………………………………………. 47

رله ها…………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

منابع تغذیه…………………………………………………………………………………………………. ۵۵

منطق دیجیتال……………………………………………………………………………………………. ۵۷

سیستم های دیجیتال……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

مدارهای ترتیبی

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی صنعت الکترونیک | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲