گزارش کارآموزی تصفيه آب خام | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کاراموزی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معکوس

 در نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

۹۰ ص

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول آب یک نگاه کلی

۱-۱- مقدمه ………………………….. ۱

۱-۲- آب و اهمیت آن ……………………. ۴

۱-۳- کیفیت آب ……………………….. ۴

۱-۴- کیفیت آبها ………………………. ۱۰

فصل دوم کاربرد تکنولوژی غشاء در تصفیه آب (اسمز معکوس)

۲-۱- دانشگاه کالیفرنیا و اولین دستگاه اسمزمعکوس ۱۴

۲-۱-۱- اساس کار اسمز معکوس ……………. ۱۶

۲-۱-۲- تکنولوژی اسمز معکوس ……………. ۱۸

۲-۱-۳- تعاریف مهم در اسمز معکوس ……….. ۲۲

۲-۱-۴- غشاء اسمز معکوس (غشای مناسب) ……. ۲۴

۲-۲- جلوگیری از تشکیل رسوب و معلق نگه داشتن آن ۲۸

الف ) رسوب گرفتگی غشاء ………………. ۲۸

۲-۲-۱- محل مناسب تزریق ……………….. ۳۲

۲-۲-۲- تزریق بیش از حد ماده بازدارنده …. ۳۲

۲-۲-۳- مقایسه مواد بازدارنده تشکیل رسوب .. ۳۳

ب ) آلودگی ناشی از اکسیداسیون ………… ۳۴

۲-۲-۴- کارتریج فیلتر …………………. ۳۵

۲-۳- آلودگی (فولینگ) بیولوژیکی ……….. ۳۶

۲-۳-۱- محلول شستشو …………………… ۳۷

الف ) محلول اسیدشویی غشاء PA ………….. 37

ب ) محلول قلیاشویی غشاء PA……………. 37

2-3-2- مثالهایی از آلودگی غشاء ………… ۳۸

۲-۳-۳- روند شستشوی شیمیایی سیستم RO …… 39

الف ) حجم محلول و نرخ جریان شستشوی پیشنهادی برای RO 40

ب ) دستورالعمل روند شستشوی RO ……….. 40

ج ) از سرویس خارج بودن طولانی RO ……… 41

2-3-4- حمله مواد اکسید کننده به غشاء PA … 44

2-3-5- بروز پدیده کامپاوند X …………. 46

2-4- تعمیر و نگهداری اسمز معکوس ………… ۴۷

۲-۵- عیب یابی اسمز معکوس به روش تفسیر نتایج عملکرد آن ۵۷

فصل سوم راهکارها و پیشنهادات برای کاهش هزینه‌های جاری تصفیه خانه آب نیروگاه

۳-۱- انفصال آب شرب از آب مصرفی ………… ۶۹

۳-۱-۱- هدایت آب شرب تولیدی به کانتین و آبدارخانه‌ها ۶۹

۳-۱-۲- هدایت آب مصرفی به کانتین‌ – آبدارخانه‌ها، سرویس‌ها و غیره ۶۹

۳-۱-۳- جایگزینی تانک Potable برای مصارف غیر شرب ۷۰

۳-۱-۴- زمان بندی نمودن مصرف آب شرب و مصرفی . ۷۰

۳-۲- تعمیرات به موقع …………………. ۷۱

۳-۲-۱- استفاده از لوازم یدکی مرغوب ……. ۷۱

۳-۲-۲- کانال کشی برای لوله‌های جای گرفته در زمین ۷۲

۳-۳- جایگزینی غشاء پلی سلوفان باردار به جای غشاء PA 73

3-3-1- معایب و محاسن غشاء PA (پلی آمید) … ۷۳

۳-۳-۲- معایب و محاسن غشاء AC (استات سلولز) ۷۴

۳-۴- احداث چاله نمک بهداشتی در محل تصفیه خانه ۷۴

۳-۵- هزینه تولید آب آشامیدنی به ازای هر متر مکعب در حال حاضر ۷۶

۳-۵-۱- هزینه‌های پیش بینی شده ………….. ۷۶

الف ) نیروی انسانی …………………… ۷۸

ب ) نمک مصرفی ………………………… ۷۷

ج ) کلر و آنتی اسکالانت و مواد تست کننده سختی آب ۷۷

د ) برق مصرفی ……………………….. ۷۷

و ) فیلتر کارتریج ……………………. ۷۸

ه‍ ( شستشوی RO و تعویض غشاء ممبران‌ها ……. ۷۸

ی ) هزینه ماهیانه تست آب آشامیدنی …….. ۷۸

۳-۵-۲- هزینه‌های پیش بینی نشده …………. ۷۹

الف ) نشتی و شکستگی لوله‌ها در محل نیروگاه … ۷۹

ب ) خرابی پمپها …………………….. ۷۹

ج ) نارسایی آب به دلایل مختلف و خرید آب شرب ۷۹

د ) هزینه تعمیرات و خرید لوازم یدکی ……. ۸۰

۳-۶- مقرون به صرفه بودن یا نبودن سیستم فعلی با توجه به موارد فوق الذکر ……………………………… ۸۰

 

فهرست اشکال صفحه

شکل شماره ۱ ………………………… ۱۴

شکل شماره ۲ ………………………… ۱۶

شکل شماره ۳ ………………………… ۲۱

شکل شماره ۴ ………………………… ۲۵

 

فهرست جداول صفحه

جدول شماره ۱ ………………………… ۹

جدول شماره ۲ ……………………….. ۲۷

جدول شماره ۳………………………… ۲۹

جدول شماره ۴ ……………………….. ۴۲

جدول شماره ۵………………………… ۴۳

جدول شماره ۶………………………… ۵۹

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی تصفیه آب خام | 8000 تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲