گزارش کار کارگاه آهنی | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کار کارگاه آهن

۷۰ ص.doc

عنوان صفحه

مقدمه …………………………………………………………….۳

مواد قالبگیری و افزودنی ها ……………………………………۴

کوره ها و ذوب فلزات……………………………………………۱۵

سیستم را گاهی ، تغذیه و مبرد……………………………..۳۰

گزارش ۱ ( مذاب ریزی وزنه )………………………………….۴۶

گزارش۲ ( مذاب ریزی مدل صفحه ای)……………..………. ۵۰

گزارش ۳ ( مذاب ریز ی بوش )……………………………….۵۳ گزارش ۴

( مذاب ریز ی قطعه صنعتی )…………………….۵۷

برسی عیوب ناشی از ماسه داغی………………………….۶۰

بررسی کامل حفره های گازی و انقباضی …………………۶۱

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کار کارگاه آهن | 7000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲