گزارش کار آموزی مواد شوینده | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

 

گزارش کار آموزی مواد شوینده

۷۹ ص

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول

آشنایی با مکان کارآموزی

۲

فصل دوم

صابون ها

۷

فرمولاسیون تولید انواع صابون

۹

فصل سوم

مایع ظرفشویی

۲۶

مایع ظرفشویی چیست؟

۲۷

طرز تهیه برخی از معرفهای شیمیایی در آزمایشگاه کنترل شوینده

۲۹

معرف اونیورسال

۳۰

محلول استاندارد آهن

۳۱

فرمولاسیون مایع ظرفشویی

۳۴

دانش فنی فرمولاسیون مایع ظرفشویی

۳۶

مواد فعال در سطح مصرفی

۳۸

پایداری کف

۴۰

مواد محافظ پوست

۴۱

مواد غلظت دهنده

۴۱

هیدروتروپها

۴۲

سازگاری زیست محیطی

۴۳

فصل چهارم

شامپو، پاک کننده ای سوال برانگیز

۴۶

آشنایی با شامپو

۴۷

انواع شامپو از نظر کاربرد

۴۹

آلودگی در شامپوها

۵۱

PH شامپوها

۵۲

نتیجه

۵۳

ساخت اصولی شامپو

۵۳

کنترل کیفیت و آزمونهای فیزیک و شیمیایی شامپو

۵۷

فرمولاسیون تهیه شامپوها

۶۳

فصل پنجم

مواد فعال کننده سطحی

۷۱

نگاهی به وضعیت تولید آلکیل بنزن خطی در ایران

۷۸

مقدمه

۷۸

بررسی بازار مصرف

۷۹

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کار آموزی مواد شوینده | 8000 تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲