گزارش کار آموزی اداره مخابرات شیروان | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کار آموزی – اداره مخابرات شیروان

۵۰ ص

اینجانب برای کارآموزی در واحد امور مالی اداره مخابرات مشغول به کار شده ام در روزهای اول سعی می کردم اطلاعات کلی راجع به فعالیتهایی که در این واحد صورت می گیرد را  به دست آورم و همکاران اطلاعات را در اختیار من قرار دادند.

ساعت کاری اداره از ۵/۷ صبح الی ۵/۳ بعدازظهر می باشد  در ضمن طی هفته روز

 پنج شنبه تعطیل می باشد.

 

فهرست:

فصل اول:آشنایی کلی با مکان کارآموزی

فصل دوم:ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموزی

فصل سوم: آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادا

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کار آموزی اداره مخابرات شیروان | 5000 تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲