گزارش کار آموزی آزمايشگاه كنترل كيفيت | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کار آموزی

آزمایشگاه کنترل کیفیت 

شرکت دارو سازی تهران دارو

۶۳ ص.doc

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: تاریخچه شرکت تهران دارو

۱-۱- تاریخچه و معرفی شرکت………………….. ۲

۱-۲- ادارات شرکت داروسازی تهران دارو……….. ۳

۱-۱-۲- اداره مسئول فنی و تضمین کیفیت………… ۵

۲-۱-۲اداره تولید………………………… ۵

۳-۱-۲- اداره فورمولاسیون و تحقیقات………….. ۵

۴-۱-۲- اداره کنترل کیفیت………………….. ۶

۵-۱-۲- اداره بازرگانی……………………. ۶

۶-۱-۲- اداره برنامه‌‌ریزی و انبارها…………. ۶

۷-۱-۲- اداره فنی و مهندسی…………………. ۶

۸-۱-۲- اداره امور اداری و پرسنلی………….. ۷

فصل دوم: دارو

۲-۱- تعریف دارو…………………………. ۹

۲-۲- طبقه‌بندی داروها…………………….. ۹

۲-۳- نام داروها………………………… ۱۰

۲-۴- متابولیسم داروها…………………… ۱۲

۲-۵- عواملی که بر متابولیسم موثرند……….. ۱۳

۲-۶- مراحل متابولیسم دارو……………….. ۱۴

فصل سوم: آزمایشهای کنترل کیفی

۱- آزمایشهای کنترل کیفیت…………………. ۲۱

۳-۱-۱- آزمایش باز شدن برای قرصها و کپسولها….. ۲۲

۳-۱-۲- آزمایش باز شدن برای قرصهای آنتریک کوتد.. ۲۴

۳-۱-۳- آزمایش باز شدن شیاف‌ها و شیاف‌های واژینال ۲۴

۳-۱-۴- آزمایش انحلال برای قرص ها و کپسول‌ها…… ۲۴

۳-۱-۵- آزادسازی دارو…………………….. ۲۴

۳-۱-۶- یکنواختی واحدهای دارویی…………….. ۲۵

۳-۱-۷- سختی قرصها………………………… ۲۶

۳-۱-۸- فرسایش قرصها……………………… ۲۶

۳-۱-۹- ویسکوزیته………………………… ۲۶

فصل چهارم: آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه کنترل کیفیت

۴-۱: روش آنالیز قرص بوسپیراکس ® ۵ و ۱۰……… ۲۹

۴-۲: روش آنالیز قرص کارودیلول mg25 و ۱۲۰۵ و ۶۰۲۵ ۳۲

۴-۳: روش آنایز کپسول فلوکستین ۱۰ و ۲۰………. ۳۶

۴-۴: روش آنالیز قرص وکسام mg50……………. 40

4-5: روش تعیین مقدار قرص استامینوفن کدئین ۱۰/۳۰۰ ۴۴

۴-۶: روش تعیین مقدار قرص آلپرازولام ۵ و ۰ و ۱… ۴۸

۴-۷: روش تعیین مقدار قرص کوتریکسول® اطفال و بزرگسال ۵۰

فهرست منابع

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کار آموزی آزمایشگاه کنترل کیفیت | 5000 تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲