گزارش کار‌آموزی کارگاه ریخته گری | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کار‌آموزی کارگاه ریخته گری

۳۲ ص.doc

قیمت ۳۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

۱) مقدمه………………………………. ۶

۲) آشنایی با کارگاه ریخته گری……………. ۸

۳) ماهیچه سازی…………………………. ۱۵

۴) عناصر اصلی ذوب………………………. ۱۷

۵) بازرسی و کنترل کمی و کیفی……………… ۱۹

۶) انواع قالب های ریخته گری……………… ۲۰

۷) عیوب ریخته گری………………………. ۲۲

۸) خواص عمومی ماسه های قالب گیری…………. ۲۳

۹) مواد قالب و ماهیچه ها برای قالب های دائمی. ۲۵

۱۰) بررسی ماسه های ریخته گری ایرانی…………………….. ۲۸

۱۱) چدن خاکستری ۳۱

عملیات حرارتی چدن ها

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کار‌آموزی کارگاه ریخته گری | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲