گزارش کارورزی کامپیوتر در بخش فرآبری داده های سازمان تامین اجتماعی | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارورزی کامپیوتر در بخش فرآبری داده های سازمان تامین اجتماعی

۸۳ ص

فهرست مطالب

عنوان مطالب

چکیده

پیشگفتار

فصل اول : معرفی سازمان تامین اجتماعی

۱-۱ ) نقش خرده نظام تامین اجتماعی در جامعه

۱-۲ ) تامین اجتماعی و فرایند شکل گیری آن

۱-۳ ) عوامل موثر بر ظهور نظام تامین اجتماعی

۱-۴ ) آثار مثبت تامین اجتماعی در جامعه

فصل دوم : واحدهای اداره تامین اجتماعی شعبه نه

۲-۱ ) واحد نام نویسی و حسابهای انفرادی

۲-۲ ) واحد درآمد

۲-۳ ) واحد اجرائیات

۲-۴ ) واحد بازرسی

۲-۵ ) باجه دریافت

۲-۶ ) امور مالی

۲-۷ ) امور اداری

۲-۸ ) مستمری ها

۲-۹ ) امور بیمه شده گان

فصل سوم : سایر فعالیتهای سازمان تامین اجتماعی

۳-۱ ) بیمه بافندگان قالی و قالیچه و گلیم و زیلو

۳-۲ ) بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور

فصل چهارم : بانک اطلاعاتی اداره تامین اجتماعی شعبه نه

۴-۱ ) توضیح در رابطه با بانک اطلاعاتی شعبه

۴-۲ ) دلایل استفاده از فاکس پرو

۴-۳ ) شرح محیط کاری فاکس پرو

۴-۴ ) فرمانهای آموخته شده در طول دوره

فصل پنجم : شبکه داخلی شعبه

۵-۱ ) شرح شبکه داخلی شعبه

۵-۲ ) فرمانهای آموخته شده در طول دوره

فصل ششم : فعالیتهای سخت افزاری

۶-۱ ) شرح فعالیتهای سخت افزاری

۶-۲ ) نحوه نصب کارت شبکه

مقدمه

نظم اجتماعی از موضوعات مهم جامعه شناسی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است . حال آنکه تا حداقلی از نظم وجود نداشته باشد نمیتوان از ماهیتی به نام جامعه سخن راند و اصولا هر گونه برداشتی از جامعه مسبوق به این پیش فرض است که حداقلی از نظم وجود دارد . با وجود این بسیاری از جامعه شناسان بویژه آنهایی که سودای تغییر در سر داشته اند از کنار این مسئله به راحتی گذشته اند . در صورتی که نه هر تغییر ذاتا مطلوب و پذیرفتنی است و نه هر نظمی ماهیتا نا مطلوب و قابل نقد بلکه می توان به لحاظ نظری نظم های متفاوتی را انتزاع کرد . از سوی دیگر هر گونه تغییری طلب نظم مطلوب است . بنابراین پرداختن به موضوع نظم اجتماعی چرایی و چگونگی محقق شدن آن عوامل تقویت کننده و تغییر دهنده نظم و … از اهمیت بسیاری برخوردار است .

عوامل بسیاری در چگونگی نظم اجتماعی موثرند . نظام اجتماعی متشکل از خورده نظامهای بسیاری است و هر یک از این خرده نظامها نقش تنظیمی یا اختلالی در نظم اجتماعی دارند . یکی از این خرده نظامها نظام تامین اجتماعی است که من تصمیم گرفتم به دلیل نقش مهم آن در تنظیم زندگی افراد جامعه به آن وارد شده و آثار آن را در نظم اجتماعی در حد بسیار مختصر نشان دهم .

من در مدت کارآموزی در این سازمان جدا از آشنا شدن با ساختار سازمانهای دولتی و روابط کاری مرسوم بین کارمندان آنها تجربیات جدیدی در رابطه با سیستمهای شبکه و بانکهای اطلاعاتی بدست آوردم و همچنین فرصتی پیش آمد تا آموخته های قبلی خود را که بصورت تئوری خوانده بودم به طور عملی اجرا و به نقاط ضعف و قوت خود بیشتر آگاهی پیدا کنم . در زمینه سخت افزاری هم تجربیات جالبی بدست آوردم که در متن به آنها اشاره می کنم .

پایان سخن این که تحقیق تنها به بخش کوچکی از تلاش و زحمات افراد سخت کوش و متعهد این سازمان در تحقق اهداف کلی نظام اجتماعی اشاره شده که امیدوارم کمی ها و کاستی های این نوشته را به حساب گستردگی و وسعت کارها و وظایف این سازمان بگذارید .

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارورزی کامپیوتر در بخش فرآبری داده های سازمان تامین اجتماعی | 8000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲