گزارش کاراموزی اسفالت | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارورزی کارخانه اسفالت

۲۰ص

گزارش کارآموزی

رشته عمران – کارهای عمومی ساختمان

موضوع:

کارخانه آسفالت نیشابور – انبار مرکزی شهرداری نیشابور- آسفالت راه وجاده

مکان: شهرداری نیشابور

فهرست مطالب

مقدمه و آشنایی بامحل کارآموزی ……………………………………………….. ۴

کارخانه آسفالت نیشابور ………………………………………………………………….. ۵

تولید آسفالت ………………………………………………………………………………………………… ۵

مصالح سنگی ………………………………………………………………………………………………… ۶

قیر ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶

تهیه آسفالت ………………………………………………………………………………………………….. ۷

آسفالت راه و جاده ………………………………………………………………………………۹

اجرای لایه های آسفالت …………………………………………………………………………………..۹

پخش آسفالت ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

کوبیدن لایه های آسفالت ………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

انبار مرکزی شهرداری ……………………………………………………………………………………….. ۱۵

طرز تهیه بتن ………………………………………………………………………………………………… ۱۵

ویبره کردن بتن …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کاراموزی اسفالت | 2000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲