گزارش کارورزی نصب ونگهداري موتورخانه | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارورزی نصب ونگهداری موتورخانه – شرکت یکتار تاسیسات شیراز

۱۰۰ ص

فهرست مطالب

عنوان صحفه

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱

ضرورت استفاده سیستم هوشمند موتورخانه ………………………………………………………..۲

کنترل مستقیم تجهیزات حرارتی ساختمان ………………………………………………………… ۷

سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه ……………………………………………………………. ۱۳

دیگ بخار قسمت اول …………………………………………………………………………………………..۱۶

ساختمان بدنه دیگ …………………………………………………………………………………………… ۱۸

دیگ بخار قسمت دوم (مشعل مایع سوز ) ……………………………………………………….. ۲۲

دیگ بخار قسمت سوم ( مشعل دو سوخته گاز ومایع ) …………………………………….۲۸

ساختار دیگ های بخار ……………………………………………………………………………………….۳۱

تصفیه آب ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

صافی ذغالی ……………………………………………………………………………………………………… ۶۱

رسوبزدا …………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱

سختی گیر ها ………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

ساختمان وعوامل خوردگی کوره …………………………………………………………………… ۸۰

مشعل ها وسوخت …………………………………………………………………………………………..۸۶

ترموستات …………………………………………………………………………………………………….. ۹۳

انواع شیر ………………………………………………………………………………………………………. ۹۴

سختی زدایی ………………………………………………………………………………………………… ۹۷

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارورزی نصب ونگهداری موتورخانه | 10000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲