گزارش کارورزی كامپیوتر مركز بهداشت | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارورزی کامپیوتر (نصب ویندوز، ویروس کشی و…)

مرکز بهداشت شهدای والفجر شیراز

۵۶ ص

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

میزان رضایت دانشجو از این دوره………………………………………………………………………………………… ۳

فصل اول :( آشنایی کلی با مکان کارآموزی )

تاریخچه مرکز بهداشت شهرستان شیراز:…………………………………………………………………………… ۵

آشنایی با وظایف و نحوه ارائه خدمات در مرکز بهداشت شهرستان………………………………….. ۷

وظایف مرکز بهداشت شهرستان ………………………………………………………………………………………… ۹

معرفی واحدهای عرضه خدمات در شهرها…………………………………………………………………………… ۱۰

آشنایی با وظایف و نحوه ارائه خدمات در پایگاه بهداشت شهری………………………………………. ۱۲

آموزش کارکنان………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

شرایط و نحوه شرکت در آزمون مهارتهای هفتگانه کامپیوتر …………………………………………….. ۱۶

مدارک لازم جهت ثبت نام و شرکت در آزمون…………………………………………………………………… ۱۷

خبرهای بهداشتی و پزشکی………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

چارت سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

عنوان صفحه

فصل دوم: ( ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزی )

فصل سوم :( آزمون آموخته‌ ها، نتایج و پیشنهادات )

گزارش کار کارآموز…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

بخش اول : نصب ویندوز XP………………………………………………………………………………………………… 26

نصب ویندوز XP بدون دریافت شماره سریال……………………………………………………………………… ۳۲

بخش دوم : آشنایی با آنتی ویروس و نصب آن ………………………………………………………………. ۳۵

طرز کار برنامه ای ضد ویروس …………………………………………………………………………………………….. ۳۵

قابلیت های نرم افزارهای ضد ویروس …………………………………………………………………………………. ۳۶

بهترین آنتی ویروس دنیا ……………………………………………………………………………………………………… ۳۷

نگاهی به بهترین آنتی ویروس ها………………………………………………………………………………………….. ۳۷

عملیات مخفیانه ویروس در کامپیوتر……………………………………………………………………………………. ۴۲

نکاتی برای جلوگیری از ورود کرمها به سیستم…………………………………………………………………… ۴۴

آموزش نصب و استفاده و رجیستر قوی………………………………………………………………………………. ۴۶

بخش سوم : آموزش نرم افزارهای کاربردی…………………………………………………………………………. ۵۶

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارورزی کامپیوتر مرکز بهداشت | 5000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲