گزارش کارورزی حسابداری شرکت ایران خودرو | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارورزی حسابداری شرکت ایران خودرو

۳۸ص

قیمت ۳۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

ایران خودرو در یک نگاه

۱

تاریخچه تأسیس ایران خودرو

۱

فعالیت های شرکت

۲

ایران خودرو و سازندگی

۳

شرکت خودروسازان

۵

سیستم مالی شرکت ایران خودرو

۹

اداره رسیدگی اسناد

۱۰

اداره حقوق و مزایا

۱۱

اداره حسابداری خریدهای خارجی

۱۱

اداره حسابداری اموال

۱۱

اداره دفتر داری و صدور اسناد

۱۲

اداره خزانه داری کل

۱۵

حسن انجام کار

۱۶

اوراق بهادار جاری

۱۷

اداره پرداخت

۱۸

بودجه سفارش کار

۱۹

اداره کل فروش

۲۱

اداره کل حسادباری عمومی

۲۱

قراردادهای ایران خودرو

۲۴

اداره اموال و پروژه ها

۲۵

نحوه ثبت حسابداری اموال

۲۷

نوشتن معین و تفصیل

۲۹

پیمانکاری پروژه های ایران خودرو

۳۳

نتیجه گیری از مدت فعالیت در ایران خودرو

۳۴

تعهد نامه

۳۶

موضوع قرارداد

۳۸

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارورزی حسابداری شرکت ایران خودرو | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲