گزارش کارورزی حسابداری در بیمه | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارورزی حسابداری در بیمه

۵۱ص

فهرست مطالب

فصل اول آشنایی با مکان کارآموزی ۸

آشنایی اجمالی با سازمان اجتماعی ۹

اداره کل تامین اجتماعی استان۱۲

تعهدات وحمایتهای شعبه۱۳

تعهدات کوتاه مدت ۱۳

تعهدات بلند مدت ۱۴

چارت سازمانی شعبه و اهم وظایف هر واحد۱۵

رئیس شعبه۱۶

معاونت۱۶

واحد درآمد ۱۶

مشاوره ۱۷

واحد امور بیمه شدگان ۱۷

واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی ۱۷

واحد بازرسی ۱۷

واحد اجرائیات ۱۷

واحد حسابداری ۱۷

واحد امور اداری وخدمات۱۸

فصل دوم:ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته کارآموزی ۱۹

بانک تعهدات قانونی ۲۰

بانک درآمد ۲۱

بانک کارگشایی ۲۲

حقوق ودستمزد۲۳

محاسبه حقوق ومزایای کارکنان۲۴

محاسبه و واکاوی در مزایای کارکنان۲۵

کمک هزینه مسکن کارکنان۲۵

بهره وری۲۶

کارانه ۳۰

کارانه موقت ۳۴

نیم عشر اجرایی ۳۶

کلیاتی از مزایا ۳۹

حق التضمین ۳۹

هزینه اولاد ۴۰

کمک هزینه عائله مند ۴۰

اضافه کار ۴۰

فوق العاده ایام تعطیل ۴۰

حکم کارگزینی ۴۱

کسورات حقوق ومزایا۴۲

مالیات۴۲

بیمه ۴۲

جریمه غیبت ۴۲

ثبت اسناد ۴۵

فصل سوم:آزمون آموخته ها،پیشنهادات ونتایج۴۶

چگونگی پرداختها توسط واحد حسابداری۴۷

نرخ حق بیمه ۵۰

ملاک محاسبه حق بیمه ۵۰

محاسبه حق بیمه بیمه شدگان ۵۱

تکالیف،حقوق وارتباط اداری کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی ۵۱

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پیمانکاران ۵۲

ارتباط اداری فیمابین کارفرمایان وسازمان تامین اجتماعی۵۵

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارورزی حسابداری در بیمه | 5000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲