گزارش کارورزی بررسي سيستم توليد برق | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارورزی بررسی سیستم تولید برق در تهران

۱۰۰ ص

قیمت ۵۰۰۰ تومان

گزارش کار آموزی

موضوع :

بررسی سیستم تولید برق در تهران

محل کار آموزی:

وزرات نیرو

فهرست

عنوان ……………………………………………………………………………………………. صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………….

فصل اول ……………………………………………………………………………………….

بخش اول :………………………………………………………………………………………

تاریخچه برق در تهران……………………………………………………………………..

مروری کوتاه برلید تحولات برق در تهران………………………………………….

اولین گام اساسی برای تأمین برق تهران ……………………………………………

احداث گام اساسی برای تامین برق تهران ………………………………………….

احداث کرج (امیر کبیر فعلی)………………………………………………………………

احداث سد سفید رود………………………………………………………………………..

تاسیس سازمان برق ایران ……………………………………………………………….

تاسیس شرکت برق منطقه‌ای تهران …………………………………………………..

تاسیس …………………………………………………………………………………………………..

احداث سد سفید رود………………………………………………………………………..

تاسیس سازمان برق ایران ……………………………………………………………….

تاسیس شرکت برق منطقه‌ای تهران …………………………………………………..

فهرست

عنوان ……………………………………………………………………………………………. صفحه

تاسیس …………………………………………………………………………………………..

احداث سد سفید رود…………………………………………………………………………………

تاسیس سازمان برق ایران ……………………………………………………………….

تاسیس شرکت برق منطقه‌ای تهران …………………………………………………..

تاسیس …………………………………………………………………………………………..

احداث سد سفید رود………………………………………………………………………..

تاسیس سازمان برق ایران ……………………………………………………………….

تاسیس شرکت برق منطقه‌ای تهران …………………………………………………..

تاسیس …………………………………………………………………………………………..

احداث سد سفید رود………………………………………………………………………..

تاسیس سازمان برق ایران ……………………………………………………………….

تاسیس شرکت برق منطقه‌ای تهران …………………………………………………..

تاسیس …………………………………………………………………………………………..

احداث سد سفید رود………………………………………………………………………..

تاسیس سازمان برق ایران ……………………………………………………………….

فهرست

عنوان ……………………………………………………………………………………………. صفحه

تاسیس شرکت برق منطقه‌ای تهران …………………………………………………..

تاسیس …………………………………………………………………………………………..

احداث سد سفید رود………………………………………………………………………..

تاسیس سازمان برق ایران ……………………………………………………………………….

تاسیس شرکت برق منطقه‌ای تهران …………………………………………………..

تاسیس شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)

تغییر در حوزه عملیاتی شرکت ………………………………………………………….

اصلاح ساختار و تمرکز زدائی…………………………………………………………..

بخش دوم :……………………………………………………………………………………..

نمودار سازمانی ………………………………………………………………………………

بخش سوم :…………………………………………………………………………………….

محصولات تولیدی و خدماتی …………………………………………………………….

عوامل موثر در موفقیت اقتصادی ……………………………………………………..

تعیین اهداف شخصی و تجارتی ………………………………………………………..

ارزیابی بازار فروش کالا یا خدمات …………………………………………………..

فهرست

عنوان ……………………………………………………………………………………………. صفحه

تدوین برنامه بازاریابی……………………………………………………………………..

تدوین برنامه مقدماتی تجاری…………………………………………………………….

انتخاب گروه وریران…………………………………………………………………………

محاسبه سرمایه مورد نیاز و تدوین برنامه نهایی تجاری………………………………

تعیین استراتژی تبلیغاتی برای جذب سرمایه گذاران……………………………..

تبلیغ طرح اقتصادی به منظور جذب سرمایه ……………………………………………….

تبلیغ محصولات و خدمات ………………………………………………………………..

بخش چهارم :………………………………………………………………………………….

خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان …………………….

تاریخچه سازمان …………………………………………………………………………….

اهداف سازمان ………………………………………………………………………………..

وظایف و فعالیتهای سازمان ……………………………………………………………..

سازمان‌های مرتبط…………………………………………………………………………..

قوانین و مقررات سازمان …………………………………………………………………

فصل دوم :………………………………………………………………………………………

فهرست

عنوان ……………………………………………………………………………………………. صفحه

بخش اول:……………………………………………………………………………………….

برنامه‌های آینده وزرات نیرو ……………………………………………………………

صنعت انرژی هسته‌ای …………………………………………………………………….

نیروگاههای جدید هسته‌ای………………………………………………………………..

سرمایه گذاری در مراکز انرژی طبیعی……………………………………………….

پروژه‌های نیمه تمام آبفا …………………………………………………………………..

بخش دوم :……………………………………………………………………………………..

امور جاری درست اقدام……………………………………………………………………

نیروی باد امروز………………………………………………………………………………

تاریخچه برق در تهران

به منظور ارائه تصویر روشنی از تکامل تدریجی برق شهری در تهران از لحظه ورود تا کنون که سابقه‌ای نزدیک به یک قرن دارد ۱۳۷۹ ـ ۱۲۸۵ و همچنین برای نشان دادن سیر تحولات و عملکرد شرکت برق منطقه‌ای تهران به زبان آمار و ارقام که تاکنون ۳۵ سال فعالیت خود را پشت سر گذاشته و امروز به عنوان بزرگترین و ریشه دارترین مؤسسه دست‌اندر کار برق در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، تاریخچه حاضر تهیه گردیده است.

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارورزی بررسی سیستم تولید برق | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲