گزارش کاراموزی مهندسی نرم افزار | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کاراموزی مدرسه غیرانتفاعی مرضیه

سیستم ثبت نمرات – مدرسه غیرانتفاعی مرضیه

۱۰۸ ص

فهرست

فصل اول:

بخش اول: سیستم اطلاع رسانی وثبت نمرات مدرسه

سیستم اطلاع رسانی (تلیا) ۱

بخش نرم افزاری ونرم افزاری ۲

بخش نرم افزاری ۳

بخش سخت افزاری ۴

امکانات سیستم (تلیا) ۵

محصولات سیستم ۶

بخش دوم:

سیستم ثبت و مدیریت سرامد ( نرم افزار) ۷

بخش های مختلف این سیستم ۸

هسته مرکزی و بخش های تشکیل شده در ان ۹

قابلیت های هسته مرکزی نرم افزار سرامد ۱۰

دهها امکانات مدیریت امور اموزشیمدرسه سرامد ۱۱

بخش سوم:

سیستم اتوماسیون ۱۲

قابلیت های نرم افزار اتوماسیون ۱۲

نحوه برگزاری یک ازمون توسط سیستم اتوماسیون ۱۳

مراحل برگزاری هر ازمون ۱۳

مرحله اول:

تعریف شرکت کنندگان ازمون ۱۴

مرحله دوم:

چاپ پاسخنامه ۱۵

مرحله سوم:

وارد کردن اطلاعات مربوط به سوالات ازمون ۱۶

بخش های تشکیل دهنده

۱-وارد کردن کلید سوالات ۱۶

۲-مرزبندی سوالات ۱۷

مرحله چهارم:

روش اول:

ثبت اطلاعات پاسخنامه ها درنرم افزار ۱۸

خواندن اطلاعات به صورت خودکار توسط اسکنر ۱۸

مرحله پنجم:

محاسبات ۱۹

مرحله ششم:

گزارش کارنامه ۲۰

گزارش لیست دبیر ۲۱

گزارش لیست کلی نمرات ۲۱

روش دوم:

وارد کردن اطلاعات پاسخنامه ها به صورت دستی ۲۲

نرم افزارمحتوای الکترونیکی ۲۳

فصل دوم:

بخش اول:

مبانی اشنایی باword 24

1-1 تعریف وازه پرداز

۱-۲ قابلیت های عمومی وازه پردازها ۲۵

۱-۳ معرفی وازه پردازword

1-4 قابلیت های خاص وازه پردازword 26

بخش دوم:

۱-۲ نحوه اجرای برنامه

۲-۲ برنامه word در اولین قدم ۲۷

۳-۲ اجزای محیط word 28

نوارها وابزارها ۲۹

بخش سوم:

اشنایی با مفاهیم اولیه تایپ ۳۰

بخش چهارم:

عملیات اولیه تایپ ۳۱

۱-۴ تایپ متن ۳۲

۲-۴ تنظیمات صفحه جهت چاپ ۳۲

۳-۴ تنظیمات قلم ۳۶-۳۲

۴-۴ تنظیمات پاراگراف ۳۷

بخش پنجم:

نحوه جابجایی مکان نما در وازه پرداز word 37

1-5 جابجایی کاراکتری ۳۸

۲-۵ جابجایی سطری ۳۸

بخش ششم:

۱-۶ نحوه انتخاب متن درword 39

بخش هفتم:

۱-۷ اصلاح متن ۳۹

۲-۷ کپی وتکرار(copy,paste) 39

3-7 حذف موقت(cut) 40

4-7 حذف (delete) 41

5-7 جستجو(find) 41

6-7 جایگزینی(replace) 42

بخش هشتم:

۱-۸ ایجاد فایل جدید(new) 43

2-8 ذخیره سازی فایل ۴۴

۳-۸ بازیابی فایل ها(open) 45

4-8 پیش نمایش چاپ ۴۶

۵-۸ چاپ(print) 46

6-8 راهنمایی (help) 47

7-8 خروج(exit) 48

بخش نهم:

اشنایی با فرامین دیگر

۱-۹ بزرگنمایی(zoom) 49

2-9 درج ستونی ۵۰

۳-۹ سرصفحه و پا صفحه(header,footer) 51

4-9 شماره صفحه (page number) 52

5-9 پاورقی (footnote) 53

6-9 اندیس (بالاوپایین) ۵۴

۷-۹ شماره گذاری ۵۵

۸-۹ نشانه گذاری ۵۶

۹-۹ درج تاریخ وساعت ۵۷

۱۰-۹ افزودن متن به صورت اتوماتیک ۵۸

۱۱-۹ کادربندی ۶۰

۱۲-۹ غلط یابی واصلاح ۶۱

بخش دهم:

استفاده از امکانات ترسیمی

۱-۱۰ رسم خط ۶۲

۲-۱۰ رسم اشکال ساده واماده ۶۳

۳-۱۰ تغییر اندازه اشکال ۶۴

۴-۱۰ رنگ امیزی اشکال ۶۴

۵-۱۰ درج متون وکوتاه به صورت ساده ۶۵

۶-۱۰ درج متون کوتاه با حالت های ویزه ۶۶

۷-۱۰ سه بعدی یا سایه دار کردن اشکال ۶۷

بخش یازدهم:

درج اجزای غیرمتنی درفایل

۱-۱۱ تصاویر اماده ۶۸

۲-۱۱ فایل های تصویری ۷۰

۳-۱۱ فایل های گوناگون لا فرمت های مختلف ۷۱

فصل دوم:EXCEL

بخش اول:

نوار ابزار استاندارد ۷۲

۱-۱ تولید یک فایل جدید(NEW) 73

2-1 بازکردن یک فایل جدید(OPEN) 73

3-1 ذخیره کردن یک فایل موجود(SAVE) 74

4-1 چاپ کردن فایل (PRINT) 75

5-1 نمای PRINT PREVIEW 76

6-1 انتقال بخشی از کاربرگ(CUT) 76

7-1 فرمان UNDO,REDO 77

8-1 فرمان ZOOM 77

9-1 فرمانHELP 78

بخش دوم: توانایی قالب بندی کاراکترها وپاراگراف ها

۱-۲ قالب بندی کاراکترها ۷۹

۲-۲ انتخاب قلم ازطریق (FONT) 79

3-2 کلیدهای underline italic,bold 79

4-2 کلید ترازبندی ۸۰

۵-۲ کلید mergeand crnter 81

5-2 کلید currency style 81

6-2 کلید percent style 82

7-2 کلید comma style 82

8-2 کلید increase decimal 82

9-2 کلید decrease decimal 82

10-2 کلید increase index,decrease index 83

11-2 کلیدborbers 83

11-1-2 کلیدdraw border 84

11-2-2 کلید erase border 84

11-3-2 کلیدline style 84

11-4-2 کلید line color 84

12-2 کلید fill color 85

13-2 کلید font color 85

سفارشی کردن نرم افزار ۸۶

اساس صفحه گسترده ۸۷

مرتب کردن کاربرگ ۸۸

گروه بندی کاربرگ ۸۹

مرور یک کاربرگ ۹۰

ذخیره داده های ورودی در excel 93

راه های ذخیره کردن فایل ۹۵

تفاوت میان دو راه ذخیره سازی ۹۶

نشان دادن عملیات با شکل ۹۷

کنترل نمای کاربرگ ۹۹

ثابت نگاه داشتن قسمتی از کاربرگ ۱۰۱

تقسیم بندی صفحه نمایش ۱۰۲

پنهان سازی ردیف هاو ستون ها ۱۰۳

ساخت سری های داده ها ۱۰۵- ۱۰۸

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کاراموزی مهندسی نرم افزار | 7000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲