گزارش کارآموزی مقایسه مهد استاندارد | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کاراموزی مقایسه مهد کودک ها

فرمت :ورد

۲۶ ص

 

فهرست مطالب :

عنوان : صفحه:

تقدیم به پدر و مادر عزیزم ………………………………………………………………………………. ۱

تقدیم و تشکر …………………………………………………………………………………………………… ۲

مقایسه یک مهد استاندارد …………………………………………………………………………………. ۳

برنامه روزانه یک مهد کودک …………………………………………………………………………….. ۳

انواع ساعت کاردر مهد کودک ……………………………………………………………………………. ۸

مواد آموزشی در مراکز پیش دبستانی و دبستانی …………………………………………. ۱۰

بهداشت و نظافت و مسائل مربوط به ساختمان در مهد کودک ………………………….. ۱۳

مهد کودکی را که در آن کار آموزی می کردید معرفی کنید ………………………………… ۱۵

وظایف یک مدیر پیش دبستانی ……………………………………………………………………… ۱۶

برنامه هفتگی استاندارد …………………………………………………………………………………. ۱۷

مقایسه مهد آزادی دخترانه یا مهد استاندارد ……………………………………………………. ۱۸

خلاصه آموزش ها در طی ۳ ماه را بیان کنید ………………………………………………….. ۲۱

آموزش مفاهیم ریاضی ، شمردن اعداد از ۱ تا ۲۰ ……………………………………………. ۲۱

آشنایی با مفاهیم علوم تجربی ………………………………………………………………………. ۲۲

آموزش بهداشت …………………………………………………………………………………………….. ۲۳

برداشت کلی ، نکات مثبت و منفی …………………………………………………………………… ۲۴

پیشنهاد …………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

انتقاد …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… ۲۷

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی مقایسه مهد استاندارد | 2600 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۱۲ خرداد ۱۳۹۲