گزارش کاراموزی عمران ساختمان و كارهاي عمومي | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کاراموزی عمران ساختمان و کارهای عمومی

تعداد صفحات:۱۶

فرمت pdf

این گزارش شامل دو فصل می باشد که فصل یک مشخصه کل پروژه و اهداف آن می باشد. و فصل دو موضوع اصلی کار و تحقیق و بررسی اینجانب در کارآموزی میباشد که در این پروژه بخش تجهیز کارگاه و احداث ساحتمان کارفرما انتخاب شده است که با رشته ی اینجانب که عمران ساختمان و کارهای عمومی ساختمان می باشد رابطه نزدیک داشته باشد.

 

 

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کاراموزی عمران ساختمان و کارهای عمومی | 3000 تومان تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۱۹ تیر ۱۳۹۲