گزارش کاراموزی طراحي پل | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارورزی مطالعه و طراحی پل

۶۵ ص

فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی کلی با مکان کارآموزی ………………. ۱

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته عمران ……….. ۳

فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتایج…………………… ۵

بخش اول : فهرست نشریات تیپ مورد استفاده در طراحی پلها و آبروها ۶

نشریه ۸۳……………………………………………… ۷

نشریه ایران کامپساکس…………………………………. ۱۱

نشریه آزمایشگاه مکانیک خاک …………………………….. ۱۹

بخش دوم : مطالعات مرحله اول طراحی پل………………….. ۲۳

بخش سوم : مطالعات مرحله دوم طراحی پل………………… ۲۶

بخش چهارم : دیوارهای خاک مسلح ژئوگریدی………………. ۴۰

بخش پنجم : سازه های خاکی فولادی……………………… ۵۲

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کاراموزی طراحی پل | 6000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲