گزارش کاراموزی سیستم حسابداری صنعتی | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

بررسی سیستم حسابداری صنعتی کارتن مشهد

۴۵ ص

فهرست :

مقدمه ۱

معرفی شرکت ۲

چارت سازمانی ۳

شرح وظایف حسابدار ۶

شرح وظایف حسابداری صنعتی ۹

شرح وظایف کارشناس مالی ۱۱

شرح وظایف کارشناس حسابداری ۱۳

حسابداری بهای تمام شده ۱۶

نحوه جمع آوری اطلاعات ۲۳

فرمها وکنترلهای بخش مورد تحقیق ۲۴

صورتهای مالی ۳۹

فلو چارت ۴۱

موانع ، محدودیت های طرح وپیشنهادها ۴۵

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کاراموزی سیستم حسابداری صنعتی | 4000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲