گزارش کاراموزی در شرکت دخانیات | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کار در شرکت دخانیات استان گیلان واحد PM

ص ۲۲

ورد

موضوع:

انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید

با توجه به اینکه انبارداری در سازمان ها و شرکت های صنعتی محلی برای استفاده از موارد مورد نیاز و همچنین تأمین موارد مورد نیاز شرکت در تهیه تولیدات آن می باشد لذا وجود یک سیستم انبارداری مناسب به گونه ای که بتوان اطلاعات مورد نیاز در مورد مواد موجود در انبار و یا مواد مصرفی بسیار حائز اهمیت می باشد چنانچه ممکن است عدم کارایی یک سیستم انبارداری سبب از دست رفتن فرصت ( زمان از دست رفته ) و در نتیجه کاهش تولیدات و بهره برداری شرکت یا سازمان صنعتی شود.

مقدمه:

تعریف انبار:


اهداف و وظایف انبارها:

۳ – محدودیت های زمین و عوامل جانبی:

۳ – اهمیت انبار از دیدگاه صنعت:

وظایف انباردار:

۱ – انبارهای سرپوشیده:

۲ – انبارهای کاملاً پوشیده:

اهمیت موجودی ها:

۳ – انبارهای محفظه:

۲ – تجهیزات ایمنی و حفاظت انبار:

انواع سیستم اطلاعاتی در انبار:

حواله انبار:

وجود انبارک ها در سالن های تولید:

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کاراموزی در شرکت دخانیات | 3000 تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۱۲ خرداد ۱۳۹۲