گزارش کاراموزی تولید کولر | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

بررسی و معرفی کارخانه آبسال

۶۵ ص

doc

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: معرفی واحدهای کارخانه

مقدمه…………………………………. ۲

معرفی واحدهای کارخانه……………………. ۵

بخشهای اداری……………………………. ۵

بخشهای خدماتی…………………………… ۱۱

فصل دوم: مفهوم کیفیت و تاریخچه آن…………. ۱۴

مفهوم کنترل کیفیت……………………….. ۱۵

خلاصه ای از تاریخچه فعالیتهای کیفیت………… ۲۳

فعالیت های کیفیت در طول تاریخ……………. ۲۷

فصل سوم: بررسی وضعیت موجود کنترل در شرکت آبسال ۲۹

بررسی وضعیت کنترل کیفیت در زمان ساخت کود…… ۳۰

دستورالعمل استفاده از استاندارد………….. ۳۱

گزارشها و نمودارهای تلفات تولیدی و زمانی در دوره تولید کولر AC40 کارخانه آبسال در سال ۸۲-۸۳……………….. ۳۸

 

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کاراموزی تولید کولر | 5000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲