گزارش کاراموزی نیروگاه | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

بررسی پست ۲۳۰ کیلو ولت نیروگاه ارومیه

۱۳۰ ص

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:معرفی شرکت سهامی خاص ساختمانی ماهپور

تاریخچه شرکت…………………………………………………………………………………………… ۱

وظایف دفتر اجرائی……………………………………………………………………………………… ۶

وظایف دفتر فنی و مهندسی…………………………………………………………………………. ۱۱

انتقال انرژی الکتریکی ………………………………………………………………………………… ۱۳

چند نقشه از پست ۲۳۰ کیلو ولت نیروگاه ارومیه…………………………………………… ۱۹

انواع پست های فشار قوی…………………………………………………………………………… ۲۶

مراحل اجرای یک واحد پستی و عوامل موثر در ساخت آن…………………………….. ۳۴

بررسی فونداسیون ها و معرفی سیستم بهینه برای آنها………………………………….. ۴۴

آشنایی با اتاق کنترل…………………………………………………………………………………… ۴۹

نگاهی به طراحی اتاق سرور استاندارد………………………………………………………… ۵۱

ساختار برق شهر و برق اضطراری……………………………………………………………… ۵۷

ساختار شبکه کامپیوتری اتاق سرور……………………………………………………………. ۶۱

تولید برق در یک نیروگاه گازی……………………………………………………………………. ۶۴

فصل دوم :کلیاتی راجع به برق

برق در تهران…………………………………………………………………………………………….. ۶۹

فصل سوم: نیروگاهها

منابع انرژی نیروگاهها………………………………………………………………………………… ۷۳

انواع نیروگاههای تولید کننده برق………………………………………………………………… ۸۳

فصل چهارم:نتیجه گیری

خلاصه…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

منابع………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

ضمائم

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کاراموزی بررسی نیروگاه برق | 10000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲