گزارش کارآموزی کارخانه ریسندگی | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی کارخانجات ایران مرینوس قم

۱۲۰ ص

فهرست مطالب

 

صفحه عنوان

 

مقدمه ……………………………………………………………………………………………. ۱

قسمت ریسندگی…………………………………………………………………………….. ۴

قسمت مقدمات بافندگی ………………………………………………………………… ۱۴

قسمت بافندگی……………………………………………………………………………….. ۲۵

قسمت تکمیل ……………………………………………………………………………… ۳۲

قسمت رنگرزی ………………………………………………………………………………. ۵۸

قسمت کنترل کیفیت ……………………………………………………………………… ۹۰

تاسیسات ……………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

 

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی کارخانه ریسندگی | 8000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲