گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد

۵۵ص

قیمت ۴۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

موقعیت جغرافیایی کارخانه الف

طرز قرار گیری قسمت های مختلف کارخانه ب

چارت سازمانی ج

نمودار مسیر تولید محصولات کارخانه د

مقدمات وتکمیل پارچه بافته شده ۱

رنگرزی ۱۴

آزمایشگاه کنترل کیفیت و رنگ ۲۱

چاپ ۳۷

کنترل کیفیت پارچه ۵۰

گرمایش ۵۲

تهویه ۵۵

موقعیت جغرافیایی کارخانه:

کارخانه نساجی بروجرد درشمال شرقی شهرستان بروجرد واقع شده است واین شرکت درسال ۱۳۶۴تاسیس گردیده است ودرسال ۱۳۶۸به بهره برداری رسیده است.

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲