گزارش کارآموزی پیش دبستانی | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کار آموزی پیش دبستانی سما

دانلود گزارش کاراموزی مهد

فرمت :ورد

ص ۲۶

مقدمه :

در سال ۱۲۹۸ مسیونر های مذهبی و اقلیت های دینی به احداث کودکستان ها و مراکز آموزش پیش دبستانی درتهران مبادرت نمودند .در همان اثنا زنده یاد جبار باغچه‏بان در سال ۱۳۰۳ به احداث باغچه اطفال در شهرستان تبریز مبادرت نموده و چند سال بعد در سال ۱۳۰۷ کودکستان دیگری در شهرستان شیراز دایر نمود.

فهرست مطالب :

عنوان : صفحه:

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۰

معرفی مهد کودک ………………………………………………………………………………………………. ۱

کروکی محل انجام پروژه …………………………………………………………………………………… ۲

فصل اول گزارش روزانه…………………………………………………………………………………. ۳

فصل دوم گزارش هفتگی ……………………………………………………………………………… ۱۴

فصل سوم گزارش ماهانه …………………………………………………………………………….. ۱۷

برداشت کلی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

نقاشی آزاد …………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

پیشنهادات و انتقادات …………………………………………………………………………………….. ۲۵

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………. ۲۶

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی پیش دبستانی | 2600 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۱۲ خرداد ۱۳۹۲