گزارش کارآموزی پتروشيمي | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی واحد الفین پتروشیمی اراک

۸۵ ص

(( فهرست مطالب ))

عنوان

صفحه

الف – پتروشیمی اراک در یک نگاه

۴

- هدف

۴

- سهامداران

۴

- تاریخچه

۵

- تولیدات مجتمع

۵

- موقعیت مجتمع

۵

- تاریخچه احداث

۵

- اهمیت تولیدات مجتمع

۶

- خوراک مجتمع

۷

- نیروی انسانی

۷

- مصارف تولیدات مجتمع

۸

- واحدهای مجتمع

۹

- واحدهای سرویس های جانبی

۱۰

- دستاوردهای مجتمع

۱۱

- حفظ محیط زیست

۱۱

- اسکان و امکانات رفاهی

۱۲

ب _ تجهیزات

۱۴

- شیر (VALVE)

14

- ظروف یا مخازن (VESSELS)

17

- مبدل حرارتی (HEAT EXCHANGER)

18

- پمپ (PUMP)

20

- بخار آب STEAM))

25

- مولد بخار (STEAM GENERATION UNIT)

26

- برجها (TOWERS)

28

ج – آشنائی با قسمتهای مختلف واحد الفین و نحوة کارکرد و شرایط عملیاتی آن :

۳۲

- مبنای طراحی

۳۳

- شرح پروسس

۳۹

- شرح کنترل واحد

۴۵

- سرویسهای جانبی

۴۷

- مقررات پیشگیری از حوادث

۵۰

- مخازن محصول :

۵۲

د – واحد هیدروژناسیون بنزین پیرولیزP.G.H :

55

جزئیات عملیات :

۵۸

- راکتور هیدروژناسیون

۶۱

عملیات جداسازی :

۷۳

- برج ۱۰۰۱ ( DEPANTANIZER )

73

- برج ۱۰۰۳ (DEHEXANIZER)

80

- برج ۱۰۰۲ (DEHEPTANIZER)

82

- جداول

۸۵

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی پتروشیمی | 7000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲