گزارش کارآموزی واحد كنترل هشدار دهنده در نمايندگي مجاز ايران خودرو | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی واحد کنترل هشدار دهنده در نمایندگی مجاز ایران خودرو ۵۰ ص

قیمت ۵۰۰۰ تومان

چکیده:

واحد کنترل هشدار دهنده یا به اختصار ACU مجموعه ای است الکترونیکی کاربردی که اطلاعاتی را براساس شرایط محیطی- فیزیکی از طرف سنسورها و کلیدهای لا دری که در واقع وروردیهای ACU می باشند دریافت کرده و پس از تجزیه و تحلیل شدن آنها- توسط خروجیها ACU که همان صفحه نمایش- آژیر و غیره می باشند بصورت سمعی و بصری بر روی صفحه نمایش کریستالی مایع یاLCD واحد کنترل هشدار دهنده نمایان می شود. سیستم موجود در خودرو سمند دارای چندین قابلیت و عملکرد بوده که از طریق اجزای تشکیل دهنده آن به انجام می رسد.

فهرست مطالب

فصل اول: معرفی واحد کنترل هشدار دهنده با A.C.U

واحد کنترل هشدار دهنده ………………………………………………………………………………….. ۱

آژیر با باتری پشتیبان…………………………………………………………………………………………. ۱

واحد کنترل قفل مرکزی…………………………………………………………………………………….. ۱

قفل خودکار…………………………………………………………………………………………………… ۱

یابنده خودرو………………………………………………………………………………………………….. ۲

یابنده خودرو………………………………………………………………………………………………….. ۲

ورودیها………………………………………………………………………………………………………… ۲

خروجیها……………………………………………………………………………………………………….. ۲

فصل دوم: وظایف واحد کنترل هشدار دهنده

مد یا حالت امنیتی خودرو…………………………………………………………………………………… ۴

منوها با فهرست عناوین جهت راحتی راننده…………………………………………………………….. ۴

اعلام خطاهای موجود در حین رانندگی…………………………………………………………………. ۴

فصل سوم: شرح منوها و فهرستهای موجود در ACU …… 5

فصل چهارم: جعبه فیوزهای موجود در خودرو سمند……. ۸

فصل پنجم: دسته سیم های موجود در خودرو سمند………. ۱۲

فصل ششم: رنگ ها و کدهای استاندارد در خودرو سمند. ۱۳

فصل هفتم: قطعات تشکیل دهنده مدارهای ACU کولر- قفل مرکزی و محل نصب آنها………………………………………………………………. ۲۳

فصل هشتم: تست برخی از قطعات تشکیل دهنده مدارهای ACU- کولر- قفل مرکزی…………………………………………………………………. ۲۷

فصل نهم: شرح عملکرد مدار الکتریکی ACU …………….. 33

فصل دهم: نحوه عیب یابی برخی از عیوب مدارهای ACU- کولر- قفل مرکزی……………………………………………………………………………. ۳۷

متن لاتین…………………………………………………………………..۴۲

ترجمة متن لاتین………………………………………………………..۴۴

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی واحد کنترل هشدار دهنده در نمایندگی مجاز ایران خودرو | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲