گزارش کارآموزی نیروگاه نکا | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی نیروگاه نکا

۷۰ ص

فهرست مطالب

پیشگفتار ۱

مقدمه ۲

نیروگاه شهید سلیمی ۴

سوخت مصرفی ۵

آب مصرفی ۶

دیگ بخار ( بویلر ) ۷

توربین ۸

ژنراتور ۱۰

پست فشار قوی ۱۱

مشخصات سایر قسمتها به اختصار ۱۲

روند حرارت دهی و بدست آوردن بخار سوپرهیت ۱۷

سیکل نیروگاه و نمودار درجه حرارت انتروپی T – S 20

بلوک دیاگرام مسیر بسته آب و بخار ۲۳

سیستم آب تغذیه بویلر ۲۴

سیستم بویلر (کوره احتراق ) ۳۴

سیستم توربین و بخار ۳۸

سیستم آب‌کندانسیت ۴۸

سیستم بخارهای استراکشن ۵۶

سیستم تخلیه‌ها و درین‌ها ۶۲

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی نیروگاه نکا | 7000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲