گزارش کارآموزی مخابرات شهرستان نهاوند | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی مخابرات شهرستان نهاوند

۶۰ ص

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

مقدمه ، آشنایی واهمیت مخابرات ۱

آشنایی کلی بامکان کارآموزی ۲

آشنایی بامدولهای مختلف دستگاه ۴

وضایف مدولها ۷

آشنایی بامدولها مالتی پلکسر ۹

آشنایی بامدول فن وتغذیه ۱۱

کنترلها ونمایشگرهای مالتی پلکسر ۸-MUX 15

تست دستگاه ،نصب وراه اندازی ۱۹

نصب مجموعه ۳۲-TRC 23

تنظیم آنتن ۲۴

آماده سازی ماکسهای سیستم ۲۴

نحوه برقراری ارتباط مشترکین ۲۶

دستگاه نمابر وطرز کارآن ۲۹

فاکس های گروه ۱ ۳۳

تغییرمدولاسیون ۳۴

استفاده ازحافظ درسیستم ۳۵

فشرده سازی اطلاعات ۳۵

دستور العمل نصب مفصل حرارتی برای کابلهای تلفن ۳۸

وسائل وابزار نصب ۳۹

شبکه کابل ۴۲

اصول حفاظت ازسایتهای مخابراتی دربرابر صاعقه ۴۴

رعد وبرق وصاعقه چیست ۴۴

اصول زمین کردن ۴۵

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

قسمتهای مختلف سیستم صاعقه گیر ۴۶

میله صاعقه ۴۶

میله مسی معمولی ۴۶

روشهای متداول درطراحی سیستم زمین ۴۸

روش الکترود میله ای قائم ۵۰

روش الکترود صفحه ای ۵۱

روش الکترود شیمیایی ۵۲

نکات مهم ۵۳

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی مخابرات شهرستان نهاوند | 6000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲