گزارش کارآموزی لحیم کاری | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی لحیم کاری

۴۴ ص

قیمت ۳۰۰۰ تومان

فهرست

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

تاریخچه …………………………………………………………………………………………………………………………………………

فصل اول

چگونه لحیم کاری کنیم؟…………………………………………………………………………………………………………….

آماده شدن برای لحیم کاری ………………………………………………………………………………………………….

آب بندی سر هویه ……………………………………………………………………………………………………………………

تعویض سر هویه ………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل دوم

کاربرد لحیم کاری در الکترونیک…………………………………………………………………………………………….

هویه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

انواع سیم لحیم ……………………………………………………………………………………………………………………………

روغن لحیم …………………………………………………………………………………………………………………………………..

قلع کش مکنده ……………………………………………………………………………………………………………………………

دم باریک ………………………………………………………………………………………………………………………………………

سیم چین ظریف …………………………………………………………………………………………………………………………

اسفنج خیس ………………………………………………………………………………………………………………………………….

آموزش لحیم کاری……………………………………………………………………………………………………………………

روش‌های صنعتی ………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل سوم

تلویزیون ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

نمای ظاهری تلویزیون رنگی پارس ……………………………………………………………………………………..

طبقات تلویزیون رنگی پارس ………………………………………………………………………………………………….

ترانزیستور، تریستور، ترلیاک دست آنها……………………………………………………………………………..

مرول فیرز الکترونیک و تعمیر آن ………………………………………………………………………………………..

مرول اسیلاتور افقی …………………………………………………………………………………………………………………..

تعمیر طبقه عمودی ……………………………………………………………………………………………………………………

تعمیر مرول تیربز و IF تصویر ……………………………………………………………………………………………….

تعمیر طبقه صوت ……………………………………………………………………………………………………………………….

تنظیمات تلویزیون رنگی پارس ………………………………………………………………………………………………

یدک و حلقه‌های آن ………………………………………………………………………………………………………………….

تنظیم همگرایی یدک………………………………………………………………………………………………………………….

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی لحیم کاری | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲