گزارش کارآموزی كارگاه الكترونيك | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی داروسازی ثامن کارگاه الکترونیک

۱۹ ص

فهرست :

مقدمه ۲

فصل اول : معرفی واحدهای تولید

فرآورده های تزریقی تغذیه ای و الکترولیت۴

واحد آبسازی ۴

واحد ساخت محلول ۴

واحد پْرکنی ( Filling )4

واحد سترون سازی ( Strilization ) 5

واحد بسته بندی ۵

فصل دوم : تکنولوژی ماشین های مدیتال (Clear – Flex )

1 – معرفی تکنولوژی Clear – Flex :

1 – 1 – اطلاعات عمومی ۷

۱- ۲ – المانهای مربوط بهG.M.P و هماهنگی آن با تکنولوژی Clear – Flex7

2 – قسمت های مختلف ماشین :

۲ -۱- شماتیک اپراتوری۸

۲-۲- قسمت بوبین فیلم ۹

۲-۳- شستشوی فیلم ۱۰

۲-۴- خشک کن فیلم ۱۱

۲-۵- تا کردن فیلم ۱۱

۲-۶- قسمت ولو ۱۲

۲ -۷- جوش ولو التراسونیک ۱۲

۲-۸- سیستم پْرکن ۱۵

۲-۹- سیستم کشش فیلم و جوش ۱۶

۲-۱۰- قسمت جوش و دوخت افقی ۱۶

۲-۱۱- سیستم جهت تحت کشش قرار دادن فیلم ۱۶

۲-۱۲- متعلقات جانبی ۱۷

۲-۱۳- راهنمای حفاظت ایمنی اپراتورها ۱۷

فصل سوم : تکنولوژی ماشین های پْرکن بطری (SYFPAC)

سیکل اتوماتیک دستگاه ۱۹

تشریح اساس عملکرد دستگاه Syfpac 19

 

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی کارگاه الکترونیک | 2000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲