گزارش کارآموزی كارخانه فرآورده‌هاي گوشتي | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی کارخانه فرآورده‌های گوشتی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

فصل اول : مقدمه و کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………

بخش اول : گوشت …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

بخش دوم : تاریخچه پیدایش صنعت سوسیس و کالباس در ایران و جهان……………………………………………….. ۵

بخش سوم : سوسیس و کالباس ویژگی‌ها و روش‌های آزمون ……………………………………………………………….. ۷

بخش چهارم : تاریخچة تأسیس و بهره برداری کارخانة فرآورده‌های گوشتی میکائیلیان ………………………. ۱۲

بخش پنجم : آئین کار و شرایط بهداشتی تولید در کارگاه‌ها و کارخانه‌های فرآورده‌های گوشتی …………. ۱۴

فصل دوم : خط تولید فرآورده‌های گوشتی ………………………………………………………………………………………………………..

بخش اول : دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز …………………………………………………………………………………………………. ۲۷

بخش دوم : مواد تشکیل دهنده اصلی فرآورده‌های گوشتی ………………………………………………………………………. ۵۶

بخش سوم : پروسه تولید …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

بخش چهارم : مراحل خط تولید کارخانه فرآورده‌های گوشتی میکائیلیان …………………………………………………. ۶۴

فصل سوم : آزمایشات شیمیایی و میکروبی ………………………………………………………………………………………………………….

بخش اول : گوشت قرمز و فرآورده‌های آن روش نمونه برداری …………………………………………………………….. ۶۸

بخش دوم : آزمایش های شیمیایی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

بخش سوم : آزمایش‌های میکروبی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۳

فصل چهارم : نتیجه گیری انتقادات و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………… ۱۲۰

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱……

رآموزی کارخانه فرآورده‌های گوشتی میکائیلیان ۱۵۰ ص

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی کارخانه فرآورده‌های گوشتی | 5000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲