گزارش کارآموزی كارخانه رنگ | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی کارخانه رنگ پودی سمند آرا

۶۰ص

doc

گزارش کارآموزی

رنگ

مکان : کارخانه رنگ پودی سمند آرا

موضوع : رنگ و رزین

فهرست

فصل اول: آشنایی کلی با مکان کارآموزی

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز

رنگهای تولیدی مورد مصرف در صنایع نساجی

مواد اضافه شونده

مواد یکنواخت کننده :

مواد حمل کننده :

رزین ها :

روغن ها :

رنگ جهت یخچال و فریزر

رنگدانه ها و خواص فیزیکی آنها :

فصل سوم:‌آزمون آموخته ها ،‌نتایج و پیشنهادات

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی کارخانه رنگ | 5000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲