گزارش کارآموزی عمران | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: آشنایی با مکان کارآموزی

ساختمان آموزشی جدید……………………………………………………………………………….. ۳

خوابگاه خواهران و برادران……………………………………………………………………………. ۳

مجتمع ورزشی…………………………………………………………………………………………….. ۴

ساختمان کارگاهی ( آموزشی )………………………………………………………………………. ۵

استخر بتنی کشاوزی……………………………………………………………………………………… ۵

ساختمان استاد سرا………………………………………………………………………………………… ۵

فصل دوم:ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز

فعالیت های عمرانی در حال اجرا و آینده دانشگاه آزاد اسلامی…………………………….. ۹

ساختمان کارگاهی آموزشی…………………………………………………………………………… ۹

حصار دانشگاه………………………………………………………………………………………………. ۱۰

سلف سرویس…………………………………………………………………………………………….. ۱۰

مسجد دانشگاه……………………………………………………………………………………………… ۱۱

فصل سوم:آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات

ساختمان کارگاه آموزشی………………………………………………………………………………….. ۱۳

ساختمانهای آجری…………………………………………………………………………………………. ۱۴

عمق پی های نواری………………………………………………………………………………………….. ۱۶

لایه های پی های نواری……………………………………………………………………………………. ۱۶

شفته ریزی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

کرسی چینی…………………………………………………………………………………………………… ۱۷

شناژ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

وصله کردن دو آرماتور………………………………………………………………………………………. ۲۰

قشر ماسه سیمان زیر و روی قیر و گونی…………………………………………………………… ۲۱

ایزولاسیون ( عایق رطوبتی )…………………………………………………………………………….. ۲۲

ملات ماسه سیمان برای پوشش روی قیرو گونی………………………………………………… ۲۲

یک رگی کردن ساختمان ………………………………………………………………………………… ۲۳

لایه های مختلف دیوار چینی …………………………………………………………………………… ۲۳

دیوار ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

ملات …………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

ملات ماسه سیمان …………………………………………………………………………………………. ۲۸

ملات ماسه سیمان آهک ………………………………………………………………………………… ۲۹

ملات گچ و گچ خاک …………………………………………………………………………………….. ۳۰

سقف …………………………………………………………………………………………………………… ۳۰

محوطه سازی و ترفندهای محوطه سازی در طراحی فضای سبز……………………………. ۳۱

استفاده از مصالح…………………………………………………………………………………………….. ۳۱

استفاده از سایه ها……………………………………………………………………………………………. ۳۵

محوطه سازی سوله ورزشی…………………………………………………………………………….. ۳۵

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

 

مقدمه:

دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه در سال ۱۳۷۳ با وسعت ۱۰۶/۶۲۲m2 تأسیس شد و بخش عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۷۵ با شروع ساخت ساختمان آموزشی ( فنی و مهندسی کنونی ) به عرصه ۲۵۰۰ متر و اعیان ۳۷۷۴ متر با ریاست محترم مهندس حمید رضا صالحی زاده فعالیت خود را آغاز کرد . این ساختمان با دیوار آجری ۳۵cm و سقف تیرچه بلوک در دو طبقه در سال ۱۳۷۸ به بهره برداری رسید از خصوصیات دیگر این ساختمان نمای آجر سفالی به ضخامت ۱۰cm است این ساختمان هم اکنون به ساختمان فنی و مهندسی تغییر نام پیدا کرده است .

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی عمران | 3000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲