گزارش کارآموزی طراحی و بهبود سیستم کنترل کیفیت | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : کاراموزی

گزارش کارآموزی طراحی و بهبود سیستم کنترل کیفیت

 شرکت پلاستیران

۷۹ ص

doc

عنوان

صفحه

فصل اول:

شناختی مختصر در مورد کنترل کیفیت آماری

فصل دوم:

معرفی شرکت انتخاب شده

فصل سوم:

معرفی تفضیلی محصولات

فصل چهارم

استاندارد محصولات انتخاب شده

فصل پنجم

طرح کنترل کیفیت آماری محصولات کارخانه

فصل ششم

نمودار درصد ضایعات باک پژو

بخش اول: نتایج حاصل از بررسی نمودارهای فوق

بخش دوم: محاسبات مربوط به نمودارهای کنترل P و P تثبیت شده و خطای نوع II

بخش سوم: منحنی مشخصة عملکرد نمودار کنترل P

بخش چهارم: محاسبات و نمودارها

فهرست منابع و مآخذ

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی طراحی و بهبود سیستم کنترل کیفیت | 7000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲