گزارش کارآموزی طراحي و برنامه نويسي کامپيوتري | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی طراحی و برنامه نویسی کامپیوتری

۳۷ص

فهرست مطالب

پیشگفتار ۵

اهداف و کلیات ۶

معرفی برنامه نویسی شی گرا و طراحی بر اساس UML7

معرفی UseCase 18

شرح پروژه۳۳

شرح مختصر سیستم۳۳

ویژگیهای عمومی مورد انتظار ۳۵

ویژگیهای فنی مورد انتظار ۳۵

مشخصات کمی سیستم ۳۶

تعداد زیرسیستم ها ۳۷

تعداد موارد کاربردی (Use Cases) 37

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی طراحی و برنامه نویسی کامپیوتری | 3000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲