گزارش کارآموزی شرکت گاز | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی شرکت گاز

۶۰ص

doc

فهرست مطالب

پیش گفتار
ابزار دقیق
ایستگاه دروازه شهر
ایستگاه تقلیل فشار
تعریف ایستگاه تقلیل فشار
فیلترها
گرمکن ها ‌( لیتر )
رگلاتورها
کنتورها
شیرهای اطمینان
طریقه تنظیم شیرهای اطمینان
شیر قطع کننده فشار بالا
تنظیم شیر قطع فشار
لوله‌ها
جلوگیری از بازگشت مایعات و گازهای عبور کرده
رگلاتور خانگی
دستورالعمل سرویس‌های دوره‌ای از ایستگاه‌های تقلیل فشار و اندازه‌گیری‌
دستورالعمل بازدید و کنترل المنت فیلتر ایستگاه‌های شهری و صنعتی
دستورالعلمل تعویض المنت صافی گاز ( فیلتر ) از نوع سپرایتور
دستورالعمل تخلیه ناخالصی از فیلتر
دستورالعمل آزمایش صحت عملکرد شیر اطمینان
دستورالعمل کنترل و سرویس رگلاتورهای ایستگاههای تقلیل فشار
دستورالعمل کنترل و سرویس هیترهای ایستگاههای تقلیل فشار
۳- شرح عملیات
۱-۳- مهارتها و ابزار مورد نیاز
۳-۲- نحوه کنترل کارآیی سیستم کنترل هیترها
دستورالعمل گریسکاری و روانسازی شیرهای ایستگاههای شهری و صنعتی
دستورالعمل نظافت ایستگاه‌های شهری و صنعتی
دستورالعمل سرویس و کنترل هیترهای قطع کننده
دستورالعمل کنترل و سرویس تیرهای اطمینان
حفاظت کاتدیک
مقدمه
انواع سیستم حفاظت کاتدیک
سیستم حفاظت کاتدیک با استفاده از آندهای فنا شونده و یا گالوانیک
انواع بسترهای آندی در این روش (گالوانیک)
سیستم حفاظت کاتدیک با اعمال شدت جریان خارجی
طریقه قراردادن آندها در سیستم حفاظت کاتدیک به روش impressed current
الف) مزایای ایستگاههای چاهی نسبت به سطحی
ب ) نقاط ضعف ایستگاههای چاهی نسبت به سطحی
ایستگاههای حفاظت کاتدی چاهی یا عمقی
بسترهای چاهی آبی
بسترهای چاهی از نوع زغالی یا بسته
بسترهای سطحی برای قرار دادن آندها
بسترهای سطحی افقی
۲- بسترهای سطحی عمودی
۳- بسترهای سطحی پخش شده
متعلقات یک ایستگاه حفاظت کاتدیک
۱- جعبه برق متناوب
۳- بسترهای آندی
۴- جعبه کنترل مثبت
۵- جعبه کنترل منفی
۶- Earthing یا اتصال به زمین ایستگاه
۷- حصار
تجهیزات لازم جهت کنترل سیستم حفاظت کاتدیک
۱- نقاط اندازه‌گیری پتانسیل لوله یا Test points
2- اتصالات عایقی
اندازه‌گیری های لازم قبل و بعد از تحویل شبکه تحت پوشش حفاظت کاتدیک توسط پیمانکار
۱- اندازه‌گیری پتانسیل لوله نسبت به زمین
۲- اندازه‌گیری پتانسیل لوله در نقاط تزریق و تنظیم ترانس رگتیفایر
آشنایی با دستگاه های مختلف در خصوص حفاظت کاتدیک

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی شرکت گاز | 4000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲