گزارش کارآموزی شركت شيرآلات بهداشتي | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی شرکت شیرآلات بهداشتی شیبه

۴۷ ص.doc

قیمت ۳۰۰۰ تومان

فهرست

ـ پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………….۱

ـ هدف……………………………………………………………………………………………………..۲

- معرفی محل گذراندن پروژه…………………………………………………………………….۳

- روند خط تولید………………………………………………………………………………………….۵

.قالب سازی………………………………………………………………………………………….۵

.ریخته گری و ماهیچه سازی………………………………………………………………………۷

.پرداختکاری…………………………………………………………………………………………….۱۰

.آبکاری………………………………………………………………………………………………….۱۲

.کوتینگ………………………………………………………………………………………………….۱۶

.مونتاژ…………………………………………………………………………………………………..۱۷

-فلوچارت تبدیل مواد به محصول در کارخانه…………………………………………………..۱۸

- ریخته گری مس و برنج……………………………………………………………………………۱۹

.مشخصات عمومی ذوب…………………………………………………………………………۱۹

.مواد شارژ و آماده کردن……………………………………………………………………….۲۰

.کوره های ذوب…………………………………………………………………………………….۲۱

.تاثیر ناخالصی ها……………………………………………………………………………………۲۲

-آلیاژ های مس………………………………………………………………………………………۲۳

.آلیاژهای مس-روی(برنج)……………………………………………………………………۲۴

.آلیاژهای ریختگی برنج…………………………………………………………………………….۲۴

.تهیه و تولید برنج ریختگی………………………………………………………………………..۲۵

.قالبها…………………………………………………………………………………………………….۲۷

لیست محصولات تولیدی شرکت………………………………………………………………….۳۰

-مبحث اقتصادی……………………………………………………………………………………….۳۲

-آنالیز نمونه ای از محصولات کارخانه…………………………………………………………۳۳

-مشخصات استاندارد نمونه بررسی شده……………………………………………………….۳۸

-اصطلاحات و تعاریف………………………………………………………………………………….۴۰

-استانداردهای مربوط به ویژگیهای ساخت…………………………………………………….۴۲

-استانداردهای مربوط به اجزای شیر…………………………………………………………….۴۴

-استانداردهای نشانه گذاری………………………………………………………………………..۴۶

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی شرکت شیرآلات بهداشتی | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲