گزارش کارآموزی شرح فرآيند توليد نيرو | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی شرح فرآیند تولید نیرو در شرکت پتروشیمی شیراز

۹۱ ص

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی شرح فرآیند تولید نیرو | 9000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲