گزارش کارآموزی سیستم های های مداربسته | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی سیستم های های مداربسته

۶۰ص

گزارش کارآموزی

گروه برق- الکترونیک

موضوع:

آشنایی با سیستم های CCTV

قیمت ۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : آشنایی با مکان کارآموزی ………………………………………………………….. ۲

آشنایی با شرکت ژرف کام آسیا…………………………………………………………………… ۳

زمینه فعالیت های تخصصی شرکت ……………………………………………………………… ۴

پروژه های اجرایی انجام شده توسط شرکت …………………………………………………. ۵

فصل دوم : شرح کارآموزی ……………………………………………………………………….. ۶

آشنایی با تجهیزات سیستم دوربین مدار بسته ……………………………………………….. ۷

دوربین های مورد استفاده در یک شبکه امنیتی……………………………………………… ۱۴

لنزهای مورد استفاده در دوربین های امنیتی………………………………………………… ۲۳

CCD چیست ؟……………………………………………………………………………………………. ۲۹
معرفی سیستم های نظارت مبتنی بر DVR…………………………………………………….. 34

درجه حفاظت IP………………………………………………………………………………………… 43

رابط های اتصال مورد استفاده در CCTV……………………………………………………. 46

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی سیستم های های مداربسته | تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲