گزارش کارآموزی در شرکت ساتراپ صنعت بهار | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ساتراپ صنعت بهار

موضوع کارآموزی محاسبه و اندازگیری

فرمت :ورد

صفحات ۴۸

 

ابزارهای اندازه گیری دقیق :

تقسیمات کسری از تقسیم یک اینچ به قسمتهای ۲/۱ ،۴/۱ ، ۸/۱، ۱۶/۱ ، ۳۲/۱ ، ۶۴/۱ حاصل می شد این تقسیمات برای اندازه گیری کارهای دقیق که در کارگاه ماشینهای ابزار صورت می گیرد کافی نخواهد بود .بهمین منظور برایایجاد دقت بیشتر در کارها و اندازه گیری قطعات نیاز بیشتری به اندازه های دقیقتر یعنی اندازه های کوچکتر از اندازه های شرح داده شده در بالا می باشد . بنابراین می بایستی از سیستم اعشاری نیزاستفاده شود. بطور کلی ابزارهای اندازه گیری که برای مدرج کردن آنها از سیستم اعشاری استفاده شده بمراتب دقیقتر از سیستم کسری می باشند .در این صورت اندازه هایی که برای کارگاه ماشین در نظر گرفته اند غالباً بر حسب اعشاری تعیین می شوند . این نوع کارها را می بایستی با تلرانس های مشخصی که در حدود یک هزارم اینچ ویا کمتر هستند تراشید .

قیمت ۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب در ادامه

ابزارهای اندازه گیری دقیق ۱

تعریف اعداد اعشاری ۲

حدود اندازه ها ۵

تلرانس ۷

جدول اعشاری ۸

سیستم اندازه گیری متریک ۹

گونیای مرکب ۱۰

انواع مختلف عمق سنج ۱۲

اندازه گیری به وسیله اتصال ۱۷

پرگارها ۱۸

فیوزها ۲۱

برقگیرها ۲۳

تستهای دوره ای تجهیزات کلیدخانه های فشار قوی ۲۷

چک کردن رله بوخهلتز ۳۳

زمین حفاظتی در تجهیزات الکتریکی ۳۴

بازرسی و تست شبکه اتصال زمین ۴۰

استفاده از فیلتر ترموسیفون در ترانسفورماتور ۴۳

سکسیونر ۴۶

سکسیونرهای قابل قطع زیر بار ۵۰

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی در شرکت ساتراپ صنعت بهار | تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اسفند ۱۳۹۱