گزارش کارآموزی در شرکت زامیاد | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی در شرکت زامیاد

۹۹ص.doc

قیمت ۵۰۰۰ تومان

تاریخچه شرکت زامیاد :

قسمتهای مختلف ساختمانی شرکت زامیاد :

مواد اولیه مصرفی در شرکت :

کارگاههای تولیدی داخل شرکت :

کارگاه برشکاری :

کارگاه پرسکاری :

اتاق سازی :

سالن رنگ:

« روند رنگ کاری اتاق ماشین»

کارگاه فایبرگلاس :

مونتاژ شاسی ، اکسل و موتور :

ابزار سازی :

مقدمه :

اثرات و مداخلات سروصدای زیاد بر انسان :

تعریف صوت ( Sound ) :

فشار صوت و تراز فشار صوت Sound Presseure and Sound

Pressure Level

انواع صوت از نظر زمان تناوب :

تقسیم بندی آلاینده های شیمیایی بر اساس اثرات فیزیولوژیکی :

گازهای ناشی از جوشکاری :

بررسی ایمنی عمومی

۱- ایمنی در صنعت

۱٫ عوامل فیزیکی و شیمایی و بیولوژیکی و روانی محیط کار

نظم و نظافت کارگاهی ( House Keeping ) :

ایمنی برق

مقدمه :

حفاظت دهی در مقابل برق گرفتگی :

بررسیهای سیستم برق شرکت :

ایمنی ماشین آلات

ایمنی وسایل پرتا :

دستور العملهای ایمنی هنگام کار با ابزار آلات دستی :

مقررات ایمنی هنگام کار با آچارهای پنوماتیک ( بادی ) :

ایمنی لیفتراک :

ایمنی حریق

زیانهای ناشی از حریق :

محاسبه تعداد خاموش کننده بر اساس فرمول NFPA :

ایمنی فردی :

حفاظت از چشم :

حفاظ گوش :

پیش بند :

دستکش :

ماسکهای تنفسی :

حوادث ناشی از گاز

تعاریف حادثه :

هدف از بررسی حوادث:

- کانون های خطری

اثرات و نتایج حاصله:

مراحل وقوع حادثه از نظر زمانی:

عوامل مؤثر در ایجاد حادثه:

شرایط ناایمن عبارتند از :

تعیین ضرایب حادثه

چگونگی جمع آوری اطلاعات مربوط به حادثه از کارخانه زامیاد:

بررسی حوادث در کارخانه زامیاد :

بررسی حوادث با توجه به سابقه کار:

بررسی حوادث با توجه به فصل ایجاد حادثه:

بررسی حوادث بر اساس ساعت وقوع حادثه:

ارگونومی ( مهندسی فاکتورهای انسانی):

تقسیم بندی کارهای بدنی :

سطح کار نشسته ایستاده:

ارتفاع دست و تعیین ارتفاع میز:

روشهای کاهش خستگی و جلوگیری از عوارض ارگونومیکی:

منابع خستگی:

پیشگیری از خستگی:

درمان خستگی:

حمل دستی بار (MMH) Manval materials Handing

مقررات و روشهای صحیح بلند کردن بار:

اصول طراحی ابزار و نکات استفاده از آنها :

توصیه هایی برای طراحی درجه ها:

ارزیابی پوسچر Posture :

پشنهادات:

بهسازی محیط کار:

بررسی منابع آب شرکت:

آزمایشات بهداشتی آب:

جمع آوری و رفع صحیح زباله و مواد زائد جامد :

بررسی زباله ها و مواد زائد تولیدی در شرکت:

تسهیلات بهداشتی و ورفاهی:

بررسی تسهیلات بهداشتی رفاهی در شرکت :

پیشنهادات:

کنترل و مبارزه با حشرات وجوندگان :

تاریخچه شرکت زامیاد :

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی در شرکت زامیاد | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲