گزارش کارآموزی در داروسازي اسوه | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی در داروسازی اسوه

۸۹ص

doc

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تاریخچه …………………………………. ۱

مقدمه…………………………………… ۳

اصول کلی و قوانین کنترل های آزمایشگاهی……….. ۴

آزمایش و ترخیص برای توزیع………………… ۱۷

دفتر گزارش مردودیت ها…………………….. ۲۲

اصول آزمایش پایداری……………………… ۲۴

ارزیابی دارو با دو نوع آزمایش پایداری……… ۳۰

تعیین میزان تغییرات متغیرهای اصلی در فرمولاسیون اشکال دارویی ۳۳

موارد عدم مصرف دارو……………………… ۳۴

عوامل ناپایداری و تخریب داروها…………….. ۳۵

عوامل موثر در تخریب شیمیایی دارو…………… ۳۸

معیارهای فیزیکو شیمیایی در پایداری و پیش بینی پایداری ۳۹

اشکال دارویی جامد

دیدگاههای پایداری در مورد سیستم های پراکنده… ۴۰

مطالعه پایداری و تعیین عمر مفید داروها……… ۴۴

دلایل آزمایشات پایداری……………………. ۴۵

نتیجه کلی از آزمایشات پایداری…………….. ۴۶

ظروف نگهداری دارو……………………….. ۴۸

گزارش موردی از برخی فعالیتهای آزمایشگاه تحقیقات ۵۱

ضمیمه………………………………….. ۶۹

خوشبوکننده ها و چاشنی ها و رنگهای مورد استفاده در داروها ۷۰

برخی از تعاریف و سرواژه ها وعلامتهای اختصاری در شیمی دارو ۷۷

منابع………………………………….. ۸۲

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی در داروسازی اسوه | 8000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲