گزارش کارآموزی دارو های گیاهی | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی اسانس گیری

doc

73 ص

فهرست

عنوان

مقدمه

رازیانه

بررسی تأثیر پرتوهای فرابنفش بر کمیت اسانس رازیانه

شیرین بیان

اندازه گیری گلیسیرین در ریشه شیرین بیان

برگ بو

ترکیبهای شیمیایی برگ بو

اسانسها

آشنایی با دستگاههای اسانسگیری

نمونه های اسانسگیری شده اندازه گیری وزن هزار دانه بذور رازیانه

اندازه گیری مقدار جذب هیپرسین

منابع

صفحه

 

1

3

11

30

39

48

53

59

60

66

68

73

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی دارو های گیاهی | 6500 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲