گزارش کارآموزی خدمات کامپیوتری ارس رایانه | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی خدمات کامپیوتری ارس رایانه

چکیده

فعالیت اصلی شرکت عبارت است از ارائه خدمات کامپیوتری، مکانیزاسیون، تحلیل طراحی ساخت و پیاده سازی سامانه های کاربردی نرم افزاری و سخت افزاری و ارائه آموزش های فنی و حرفه ای مرتبط. شرکت قادر به انجام سایر فعالیت های سرمایه گذاری، مشاوره ای، فنی و بازرگانی میباشد و همچنین کارهایی مانند : عیب یابی سیستم ، ارتقاع سیستم ، نصب ویندوز های گوناگون ، نصب برنامه های راه انداز ، نصب تمامی برنامه های کاربردی ، تعمیر برخی قطعات سیستم و تایپ از جمله فعالیت های شرکت کامپیوتری ارس رایانه میباشد.

فهرست مطالب در ادامه

عنوان صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۱- معرفی محل کارآموزی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱۲– معرفی کل شرکت کامپیوتری………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۳- شرح کلی فعالیت های که در آن شرکت انجام می شود ………………………………………………………………………. ۳

۱-۴-فعالیت های مرتبط با رشته تحصیلی…………………………………………………………………………………………………….. ۴

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵

۲-۱- فعالیت های انجام شده ( فعالیت های واگذار شده به دانشجو جهت کارآموزی )……………………………………. ۵

۲-۲- تعریف فعالیت های واگذار شده ………………………………………………………………………………………………………….. ۵

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۳-۱- مشکل ۱ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۳-۲- راحل سریع ۱ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۳-۳- راحل سریع ۲ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۳-۴- مشکل ۲ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۳-۵- راحل سریع ۱ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۳-۶- راحل سریع ۲ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۳-۷- اداره ای به نام آفیس ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

۳-۸- راحل سریع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷

۳-۹- بوق های کامپیوتری …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸

۳-۱۰- کار نکردن مانیتور کامپیوتر ……………………………………………………………………………………………………………………..۲۹

۳-۱۱- برای تمیز کردن cd-drive ……………………………………………………………………………………………………………………23

3-12- خرابی فن هی کیس کامپیوتری ……………………………………………………………………………………………………………..۲۷

۳-۱۳- احیای کامپیوتر های شخصی بدون راه انداز …………………………………………………………………………………………..۳۵

فرم گزارش کار هفتگی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

فرم گزارش کار ماهانه …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

گزارش بازدید مدرس کارآموز از محل …………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

گزارش ماهیانه سرپرست کارآموز ………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

ارزیابی نهایی کارآموزی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴

 

 

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی خدمات کامپیوتری ارس رایانه | 2500 تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲