گزارش کارآموزی حسابداری کل | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی حسابداری کل در شرکت مانتل

۶۸ ص

قیمت ۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی با شرکت

۱-۱ نام و تاریخ ثبت شرکت ۴

۲-۱ موضوع شرکت ۴

۳-۱ مدت شرکت ۴

۴-۱ سرمایه شرکت ۴

۵-۱ پرداخت مبلغ سهام ۵

۶-۱ افزایش و کاهش سرمایه ۵

۷-۱ اوراق سهام ۵

۸-۱ مسئولیت صاحبان سهام ۵

۹-۱ هیات مدیره ۶

۱۰-۱ دفاتر و محاسبات ۶

۱۱-۱ اخلال و تصفیه ۷

۱۲-۱ نوع مالکیت و استهلاک ۷

۱۳-۱ فعالیت های پیمانکاری شرکت ۸

۱۴-۱ توسعه شرکت و تاسیس کارخانه ۱۰

۱۵-۱ شرح مختصری در سورد کارخانه و فعالیتها ۱۰

۱۶-۱ هزینه هایی به شرکت برای تاسیس کارخانه انجام داده . ۱۱

فصل دوم : چارت سازمانی

۱-۲ نمودار سازمانی شرکت مانتل ۱۲

۲-۲ هیات مدیره ۱۳

۳-۲ مدیر عامل ۱۵

۴-۲ معاونت اداری مالی ۱۷

۵-۲ حسابدار کل ۱۸

۶-۲ کارپرداز ۱۹

۷-۲ منشی ۲۰

۸-۲ مدیریت کارخانه ۲۱

۹-۲ مدیریت تولید ۲۲

۱۰-۲ انبار دار کل ۲۲

۱۱-۲ معاونت بازرگانی ۲۳

۱۲-۲ بازرگانی داخلی ۲۴

۱۳-۲ بازرگانی خارجی ۲۴

۱۴-۲ امور خرید ۲۵۲

۱۵-۲ امور فروش ۶

۱۶-۲ مدیریت پروژه ۲۷

۱۷-۲ مهندس راه و ساختمان ۲۷

۱۸-۲ تکنسین راه و ساختمان ۲۸

فصل سوم : آشنایی با حسابداری

۱-۳ تعریف حسابداری ۳۱

۲-۳ اسناد مدارک مثبته : ۳۳

فاکتور ۳۴

رسید بانکی ۳۴

قبض آب و برق ۳۵

رسید صندوق ۳۵

۳-۳ سند حسابداری : ۳۵

تنخواه گردان ۳۸

استهلاک ۴۰

صورت دستمزد ۴۳

کارت کار ۴۷

صورت حساب بانک ۴۹

قرار داد کار با مدت معین ۴۹

۴-۳ ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه ۵۰

۵-۳ انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل ۵۱

۶-۳ تراز آزمایشی ۵۲

۷-۳ اصلاح حسابها ۵۳

۸-۳ تراز آزمایشی اصلاح شده ۵۴

۹-۳ تهیه صورت های مالی : ۵۴

صورت حساب سدوزیان ۵۴

صورت حساب سرمایه ۵۵

ترازنامه ۵۵

۱۰-۳ بستن حساب ها ۵۵

۱۱-۳ نتیجه‌گیری ۶۲

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی حسابداری کل | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲