گزارش کارآموزی حسابداری شرکت فرآورده لبنی | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت فرآورده لبنی

۳۵ص

قیمت ۳۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مقدمه ۱

کلیات دررابطه باشرکت ۱

۱- نحوه جمع آوری اطلاعات کارکرد ماهانه

۱-۱ حسابهای ترازنامه ای ۲

۲-۱ فهرست حسابهای سود وزیانی ۴

۳-۱ بهای تمام شده کالای فروخته شده ۵

۴-۱ سیستم حسابداری صنعتی کارخانه ۷

۵-۱ حساب کسر واضافات مواد ۱۰

۲- سیستم حقوق ودستمزد شرکت ۱۷

۳- چگونگی محاسبه حقوق ونحوه پرداخت آن ۱۸

۱-۳ دستمزد اوقات تلف شده ۲۰

۲-۳ ذخیره دستمزد ایام مرخصی ۲۱

۳-۳ پرداخت مساعده ۲۵

۴- کنترل های لازم برای کارکردها وپرداخت حقوق ۲۶

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت فرآورده لبنی | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲