گزارش کارآموزی تولید ناب و کاهش سطح موجودی | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی تولید ناب و کاهش سطح موجودی  واحد ۱۲ ایران خودرو

۳۶ ص

مدیریت : انبارها اداره کل : انبارهای گروه ۴۰۵ و سمند

مهمترین موضوعات مورد بررسی در این گزارش ، معرفی و تشریح فرآیند انبارداری ، سیستم کانبان در حال اجرا و ارائه راهکارهای پیشنهادی در ارتباط با تعمیم این سیستم به کلیه اقلام انبار مذکور می‌باشد ، که طی آن به این موضوعات پرداخته خواهد شد .

مقدمه

مفهوم تولید ناب۱ بر این اساس شکل می‌‌‌گیرد که انواع اتلافهای موجود در نظام تولید مانع رسیدن به حداکثر میزان بهره وری۲ در بعد کلان آن است و بر پایه این موضوع ، گام نخست در پیاده سازی این سیستم ، حذف کامل اتلاف۳ است . اتلافهایی که با حذف کامل آنها میتوان به میزان بسیار زیادی بازدهی عملیات ها را افزایش داد .این موارد شامل هفت مورد به شرح ذیلند :

۱- اتلاف اضافه تولید           ۲- اتلاف تاخیر یا انتظار           ۳-اتلاف حمل و نقل

۴- اتلاف پردازش نالازم        ۵- اتلاف موجودی۴                ۶- اتلاف حرکات نالازم

۷- اتلاف تولید قطعات و محصولات معیوب

اما آنچه در این میان از اهمیت ویژه برخوردار است این است که ، زمانی که ما به فکر حذف مطلق اتلاف می‌افتیم همواره می‌بایست دو نکته را در نظر داشته باشیم :

۱-    بهبود کارایی تنها وقتی موثر است که با کاهش هزینه همراه باشد .

۲-    در گام نخست می‌بایست کارایی هر جزء از سیستم ارتقاء یافته و سپس بازدهی کل سیستم در دستور کار قرار گیرد .

اما همانطور که عنوان شد یکی از مهترین اتلافهای موجود در سیستم تولید که عمدتاً بخش قابل توجهی از سرمایه شرکت را به خود اختصاص داده و مانع از گردش آن می‌گردد، اتلاف موجودی است که سرمایه مربوط به آن نیز سرمایه موجودی۵ نامیده می‌شود. که خود شامل سه نوع موجودی محصول نهایی ، محصول نیمه ساخته و مواد اولیه و قطعات می‌شود . و در راستای دستیابی به استقرار کامل نظام تولید ناب ، یکی از مهمترین اتلافهایی که باید از میان برداشته شود ، همین اتلاف است .

اما همانطور که اشاره شد برای از میان بری این اتلاف همچون اتلافهای دیگر ، می‌بایست دو نکته بهبود همراه با کاهش هزینه و آغاز از جزء و رسیدن به کل را در نظر داشت .

در حال حاضر شرکت ایران خودرو در مرحله گذار از تولید انبوه۶ (سبک سنتی تولید) به تولید ناب (سبک نوین تولید) قرار دارد ، و در این راستا اقدامات زیادی صورت گرفته و طرحهای متعددی ارائه گردیده است که یکی از مهمترین آنها طرح کاهش سطح موجودی انبار اقلام مورد نیاز تولید(که در واقع مواد اولیه مونتاژ محسوب می‌شوند) است که در حال حاضر در دستور کار مدیریت انبارهای معاونت سیستم جامع تولید۷ شرکت قرار گرفته است .

 

فهرست مطالب

مقدمه (خلاصه گزارش) ……………………………………………………۲

فصل اول : کلـیـــات

 1. معرفی انبار ۱۲ ……………………………………………………۴
 2. مشخصات اقلام نگهداری ……………………………………………………۴

۳٫ تقسیم بندی اقلام بر مبنای سیستم کانبان ……………………………………………………۵

فصل دوم : فرآیند انــبارداری

 1. اهمیت بررسی فرآیند ………………………………………………….۷
 2. فرآیند دریافت ………………………………………………….۷
 3. فرآیند ارسال …………………………………………………۱۱
 4. معرفی فرمهای انبارداری …………………………………………………۱۵

فصل سوم : سیستم کانــبان

 1. سیستم کانبان و تولید ناب …………………………………………………۲۰
 2. قواعد کانبان …………………………………………………۲۲
 3. جایگاه کانبان در ایران‌خودرو …………………………………………………۲۳
 4. تشریح سیستم کانبان ایران‌خودرو …………………………………………………۲۴
 5. معرفی نرم‌افزار کانبان (SCS) …………………………………………………27

فصل چهارم : روشهای پیشنهادی اولویت بندی اقــلام

۱٫ اولویت بندی اقلام برای ورود به سیستم کانبان……………………………………………..۲۹

 1. معرفی پارامترهای اولویت بندی ……………………………………………….۲۹
 2. معرفی روشهای اولویت بندی ……………………………………………….۳۰
 3. روش شاخص اولویت
 4. روش متوسط میزان خواب موجودی

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی تولید ناب و کاهش سطح موجودی | 5000 تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲