گزارش کارآموزی توليد نوشابه گازدار در شرکت ارم نوش | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی تولید نوشابه گازدار در شرکت ارم نوش

۲۸ ص

قیمت ۳۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تاریخچه محل کارآموزی

تاریخچه نوشابه ……………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول : آب

آب …………………………………………………………………………………………………………… ۲

تصفیه آب ………………………………………………………………………………………………… ۲

فصل دوم : واحد عصاره

عصاره یا بنیان نوشابه ……………………………………………………………………………… ۳

افزودنیهای مجاز در نوشابه ………………………………………………………………………. ۳

شیرین کننده‌ها ………………………………………………………………………………………….. ۳

تهیه شرب اولیه از شکر جامد …………………………………………………………………….. ۴

فیلتراسیون شربت اولیه ……………………………………………………………………………… ۴

تهیه شربت غذایی (عصاره) ………………………………………………………………………… ۴

طعم دهنده‌ها …………………………………………………………………………………………….. ۵

عصاره نوشابه‌های پرتغالی ……………………………………………………………………….. ۵

عصاره نوشابه‌های ساده …………………………………………………………………………… ۵

ضدعفونی کردن دستگاههای عصاره خانه …………………………………………………… ۵

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی تولید نوشابه گازدار در شرکت ارم نوش | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲