گزارش کارآموزی توليد قطعات خودرو | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی تولید قطعات خودرو در شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو

۳۴ ص

فهرست مطالب

پیشگفتار ۱

مقدمه ۲

تاریخچه شرکت و عملکرد امور اداری آن ۳-۶

سیکل کاری خط تولید اکسل پیکان و RD 7

ترتیب اعمال ماشینکاری ۸

توضیح نحوه تولید ۹-۱۶

فهرست اشکال

نحوه قرار گیری قطعه در دستگاه ۱۸

شکل گویا از دستگاه ۱۹ و ۲۷

شکل گویا از ابزار کار دستگاه ۲۰ و ۲۸

فهرست جداول

نمودار تولید۲۱-۲۶

چکیده :

در کل این پروژه ما ابتدا از توضیح دربارة قسمت‌های اداری و آموزش تاریخچه شرکت و در مرحله بعد در قسمت تولید به زیر مجموعه کرانویل و پینیون پرداختیم و در انتهای پروژه نیز اشکال و فرمهای مربوط به دستگاه و خود دستگاه و ابزار کار را در پروژه عنوان کردیم.

پیش گفتار

موضوع این پروژه تولید قطعات خودرو می‌باشد که به دلیل ارتباط مستقیم با صنعت خودرو سازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اهمیت از آن لحاظ که تولید قطعه مانند تولید خودرو نمی‌تواند به صورت خطوط مونتاژ از خارج وارد شود بلکه باید قطعه با تکنولوژی وارد شود و از زمانی که قطعه در ریخته گری تولید تا زمانی که قطعه از عملیات حرارتی و سخت کاری در اختیار خطوط مونتاژ قرار می‌گیرد باید دارای خطوط با تکنولوژی سخت باشیم.

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی تولید قطعات خودرو | 3000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲